Абонаментна поддръжка на магазини

JP electric извършва абонаментна поддръжка на ел. инсталациите в магазини и шоуруми. Извършваме цялостен преглед на силнотоковата / на цялата контактна мрежа/ ел. инсталация, профилактика на всички осветителни тела, като подменяме всички повредени ел. ключове, контакти и всички изгорели консумативи на осветителните тела.

Ние се грижим за Вашата безопасност и безпроблемното функциониране на Вашата ел. инсталация , за правилното функциониране на захранващите ел. табла , ел. уреди, осветителни тела и най вече се стараем да подобрим и да направим уютна и приятна работната Ви атмосфера. За целта изготвяме индивидуална оферта за всеки клиент, който желае да се възползва от нашите услуги.

Button
Button

Профилактичен преглед

При заявена абонаментна поддръжка от клиент, той се добавя автоматично в график за посещения. В зависимост от абонаментния план на клиента които е избрал самият клиент, той бива посещаван от Служител на JP-electric. Самият служител проверява изправността на електро инсталация и при евентуален проблем в нея, отстранява самият проблем.

При възникване на евентуален авариен проблем в инсталацията на конкретен клиент, възникнал преди датата на посещение от екипа отговарящ за електро инсталацията на самият клиент, той бива посетен до 1 час след подавания сигнал. Служител на JP-electric посещава адреса на клиента и отстранява възникналия проблем в електроинсталацията.

Какво включва абонаментната електро поддръжка?

Посещение на месец – Ежемесечен преглед на цялата електроинсталация и подмяна на дефектирали ключове, контакти, осветителни тела.

Безплатно извънредно посещение на месец – Внезапно възникнала авария или неизправност в ел инсталацията бива отремонтирано на момента без да се заплаща посещението.

Един път в годината се прави пълна профилактика на ел инсталацията. – Подробен преглед за състоянието на електроинсталацията и поетапното и привеждане в нормите на експлоатационна безопасност.

Поддръжка на електротабла и оборудването в тях.

Допълнително се заплаща стойността на доставените материали.

Цени за стандартна електро поддръжка

Фирма JP electric извършва профилактика на всички марки и модели електро уреди и ремонтни действия по електро инсталации и осветителни тела! Ще направим тестове и замервания. При необходимост ще предложим подмяна на дефектирала част с нова.

Цени за стандартен профилактичен преглед с ДДС:

Профилактика на контакти

1 бр.

2 лв.

Профилактика на ел. ключове

1 бр.

2 лв.

Профилактика на осветителни тела

1 бр.

3 лв.

Профилактика на отоплителни уреди

1 бр.

5 лв.

Профилактика на ел. табла

1 бр.

15 лв.

Профилактика на офис оборудване

1 бр.

10 лв.

Профилактиката не е предмет на безплатно гаранционно обслужване.

Профилактиката е препоръчителна всеки месец на експлоатация на електрическата инсталация.

След приключване на профилактиката, ако е нужно, сервизният екип дава препоръка за допълнителни дейности, които могат да се извършат, за да не предизвика самата електроинсталация по-сериозен проблем.

Какво включва стандартният профилактичен преглед?

Посещение на място.

Преглед и почистване на вътрешното тяло на даден електроуред.

Измерване на входящ/изходящ електрическия поток.

Проверка на електрическите връзки.

Измерване на работното положение на електрическата инсталация.

Проверка на изправността и почистване на предпазителите в ел. таблото.

Подмяна на дефектирали или изгорели електрически проводници.

Абонаментни планове за електро поддръжка

Всички Абонаментни планове за ел.поддръжка са изцяло съобразени с размерите, оборудването и целта за която се използват самите обекти. Затова ние сме изготвили няколко ориентировъчни Абонаментни планове.

М - СТАНДАРТ

200лв./месец

за магазини до 100 кв. м.

1 месечно посещение 

1 безплано аварийно посещение

1 годишна пълна профилактика

цялостна поддръжка на осв. - ние

SALE!

М - СТАНДАРТ + 

300 лв./месец

за магазини от 100 до 150 кв. м.

1 месечно посещение

1 безплано аварийно посещение

1 годишна пълна профилактика

цялостна поддръжка на осв. - ние

М - ЕКСПЕРТ

480 лв./месец

за магазини от 150 до 250 кв. м.

1 месечно посещение

1 безплано аварийно посещение

1 годишна пълна профилактика

цялостна поддръжка на осв. - ние

М - ПРОФЕСИОНАЛЕН

700 лв./месец

за магазини от 250 до 500 кв. м.

1 месечно посещение

1 безплано аварийно посещение

1 годишна пълна профилактика

цялостна поддръжка на осв. - ние

Гаранционни условия

JP electric гарантира за качеството на своите услуги, както следва:

Цялостно изграждане или подмяна на инсталации / Електро инсталации/ 24 месеца

Ремонтни дейности 1 – 3 месеца

Монтажни дейности 3 – 6 месеца

Ремонт на електроуреди 1 – 3 месеца

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация в рамките на гаранционния срок, поради некачествени материали (когато материалите са предоставени от фирмата) или неправилен ремонт / монтаж.

Всички такива дефекти или пропуски се отстраняват безплатно. При проблем с обслужването или експлоатацията на извършените от нас ремонти или монтажи, молим да се обръщате към дежурните оператори.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в случаите, когато:

Не са спазени указанията за експлоатация и поддръжка при приемане на извършената работа.

При опит за ремонт от неупълномощени от фирмата лица.

Повредата е в следствие на небрежно отношение или умишлено причинена от потребителя / ползвателя.

Абонаментната поддръжка  ви гарантира

Професионална техническа помощ, без това да повиши разходите на Вашата дейност. Чрез заплащането на фиксирана месечна такса екип от специалисти ще се грижи зa работоспособността на Вашите системи и отстраняването на проблеми, които пречат на Вашата дейност.

Превантивният характер на поддръжката гарантира минимизиране на риска от проблеми в работата на електро инсталации и обзавеждане.

Защо да плащате на електротехник на трудов договор, когато можете да се възползвате от услугите на екип от специалисти? След сключване на договор за поддръжка клиентите получават съпорт на място в рамките на 60 мин.

Цената на абонаментната поддръжка се определя от услугите, които искате да ползвате и се договаря на работна среща. „JP electric“ залага на индивидуален подход при работата с всеки отделен клиент и предлага абонаментна поддръжка изцяло съобразена с Вашите специфични потребности, бюджет и работно време.

Вие имате проблем ? – Ние имаме решение !

Хората сами избират дали да са част от проблема или част от решението! За всеки проблем, пред който се изправяте има множество решения. Благодарение на нашите специалисти с дългогодишен опит, ние от „JP electric“ сме насреща, за да ви предоставим възможно най-доброто решение за вашия проблем в зависимост и според конкретната ситуация!

Имайте предвид, че всяка оферта за поддръжка се предоставя след направен оглед на място и се създава единствено и уникално за изправното състояние на вашaтa електроинсталация и вашите нужди.