Електро поддръжка на офиси


Електро Поддръжка


Поддръжка на офиси


Електро поддръжка на офиси и офис сгради

Абонаментна поддръжка на офиси

JP electric извършва абонаментна поддръжка на ел. инсталациите в офиси и офисни сгради. Извършваме цялостен преглед на силнотоковата / на цялата контактна мрежа/ ел. инсталация, профилактика на всички осветителни тела, като подменяме всички повредени ел. ключове, контакти и всички изгорели консумативи на осветителните тела.

Ние се грижим за Вашата безопасност и безпроблемното функциониране на Вашата ел. инсталация , за правилното функциониране на захранващите ел. табла , ел. уреди, осветителни тела и най вече се стараем да подобрим и да направим уютна и приятна работната Ви атмосфера. За целта изготвяме индивидуална оферта за всеки клиент който иска да се възползва от нашите услуги.

Button
Button

Ние Ви предлагаме:

Денонощни лицензирани Ел Услуги

Бързо реагиране

Мобилни екипи до всяк точка в София

Квалифицирани майстори

Гаранция на всички наши услуги

Работим без почивен ден 24/7/365

Електро услуги по офиси  и офис сгради е услуга за създаване на безопасна среда за работа и труд, чрез разрешаване на проблеми с правилната работа на електрическата инсталация, електрическото табло и захранването на електроуредите в  офиса или търговския обект.

При авария, планиран ремонт или сезонна профилактика, не се колебайте – просто позвънете. Няма формалности, няма чакане. Ние работим за вас. Всички ел услуги, се извършват от квалифицирани ел техници, всеки от които притежава четвърта квалификационна група и дългогодишен опит в електроизграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации и съоръжения.

Профилактичен преглед

При заявена абонаментна поддръжка от клиент, той се добавя автоматично в график за посещения. В зависимост от абонаментния план на клиента които е избрал самият клиент, той бива посещаван от Служител на JP-electric. Самият служител проверява изправността на електро инсталация и при евентуален проблем в нея, отстранява самият проблем.

При възникване на евентуален авариен проблем в инсталацията на конкретен клиент, възникнал преди датата на посещение от екипа отговарящ за електро инсталацията на самият клиент, той бива посетен до 1 час след подавания сигнал. Служител на JP-electric посещава адреса на клиента и отстранява възникналия проблем в електроинсталацията.

Какво включва абонаментната електро поддръжка?

Посещение на месец – Ежемесечен преглед на цялата електроинсталация и подмяна на дефектирали ключове, контакти, осветителни тела.

Безплатно извънредно посещение на месец – Внезапно възникнала авария или неизправност в ел инсталацията бива отремонтирано на момента без да се заплаща посещението.

Един път в годината се прави пълна профилактика на ел инсталацията. – Подробен преглед за състоянието на електроинсталацията и поетапното и привеждане в нормите на експлоатационна безопасност.

Поддръжка на електротабла и оборудването в тях.

Допълнително се заплаща стойността на доставените материали.

Абонаментната поддръжка ви гарантира

Професионална техническа помощ, без това да повиши разходите на Вашата дейност. Чрез заплащането на фиксирана месечна такса екип от специалисти ще се грижи зa работоспособността на Вашите системи и отстраняването на проблеми, които пречат на Вашата дейност. Превантивният характер на поддръжката гарантира минимизиране на риска от проблеми в работата на електро инсталации и обзавеждане.

Защо да плащате на електротехник на трудов договор, когато можете да се възползвате от услугите на екип от специалисти? След сключване на договор за поддръжка клиентите получават съпорт на място в рамките на 60мин. Цената на абонаментната поддръжка се определя от услугите, които искате да ползвате и се договаря на работна среща. JP electric залага на индивидуален подход при работата с всеки отделен клиент и предлага абонаментна поддръжка изцяло съобразена с Вашите специфични потребности, бюджет и работно време.

Какво включва стандартният профилактичен преглед?

Посещение на място.

Преглед и почистване на вътрешното тяло на даден електроуред.

Измерване на входящ/изходящ електрическия поток.

Проверка на електрическите връзки.

Измерване на работното положение на електрическата инсталация.

Проверка на изправността и почистване на предпазителите в ел. таблото.

Подмяна на дефектирали или изгорели електрически проводници.

Гаранционни условия

JP electric гарантира за качеството на своите услуги, както следва:

Цялостно изграждане или подмяна на инсталации / Електро инсталации/ 24 месеца

Ремонтни дейности 1 – 3 месеца

Монтажни дейности 3 – 6 месеца

Ремонт на електроуреди 1 – 3 месеца

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация в рамките на гаранционния срок, поради некачествени материали (когато материалите са предоставени от фирмата) или неправилен ремонт / монтаж.

Всички такива дефекти или пропуски се отстраняват безплатно. При проблем с обслужването или експлоатацията на извършените от нас ремонти или монтажи, молим да се обръщате към дежурните оператори.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в случаите, когато:

Не са спазени указанията за експлоатация и поддръжка при приемане на извършената работа.

При опит за ремонт от неупълномощени от фирмата лица.

Повредата е в следствие на небрежно отношение или умишлено причинена от потребителя / ползвателя.

Вие имате проблем ? – Ние имаме решение !

Хората сами избират дали да са част от проблема или част от решението! За всеки проблем, пред който се изправяте има множество решения. Благодарение на нашите специалисти с дългогодишен опит, ние от JP electric сме насреща, за да ви предоставим възможно най-доброто решение за вашият проблем в зависимост и според конкретната ситуация!

Имайте предвид, че всяка оферта за поддръжка се предоставя след направен оглед на място и се създава единствено и уникално за изправното състояние на вашata електроинсталация и вашите нужди.

Абонаментни планове за електро поддръжка

СТАНДАРТ

200лв./месец

за офиси до 100 кв. м.

1 месечно посещение 

1 безплано аварийно посещение

1 годишна пълна профилактика

цялостна поддръжка на осв. - ние

SALE!

СТАНДАРТ + 

300 лв./месец

за офиси от 100 до 150 кв. м.

1 месечно посещение

1 безплано аварийно посещение

1 годишна пълна профилактика

цялостна поддръжка на осв. - ние

ЕКСПЕРТ

480 лв./месец

за офиси от 150 до 250 кв. м.

1 месечно посещение

1 безплано аварийно посещение

1 годишна пълна профилактика

цялостна поддръжка на осв. - ние

ПРОФЕСИОНАЛЕН

700 лв./месец

за офиси от 250 до 500 кв. м.

1 месечно посещение

1 безплано аварийно посещение

1 годишна пълна профилактика

цялостна поддръжка на осв. - ние

Всички посочени цени в сайтана jp electric са без ДДС и не вкллючват консумативи, материали и транспортни разходи !

Аварийни електро услуги Аварийни електро услуги София Аварийни електро услуги Аварийни ел. услуги 2020 Аварийни ел. услуги София 2020

Електро поддръжка на входове

Ел поддръжка на входове

Електро поддръжка на магазини

Ел поддръжка на магазини