Производство на ел. табла

Фирма JP Electric предлага широка гама от електро услуги и ремонти в гр. София и околността. Нашите ел. техници са високо квалифицирани в ремонтните дейности на електро-инсталации, електро системи, отстраняване на аварии на стари електро инсталации, изграждане на нови електро инсталации, прекъсване на ел. връзки, ремонтиране на ел. табла, изграждане на ел. табла.

Button
Button

Опит над 25 години

Професионализъм

Бърза реакция

Ремонт на аварии

Най-добри цени

Имате нужда от електро техник – обадете се още сега!

+ 359 888-825-033

Електро Монтажи

Видео реклама

♦ Производство на ел. табла

Фирма “JP electric“, се занимава с проектиране и производство на индивидуални електрически табла по поръчка или задание на клиента – главни и крайни разпределителни табла за жилищни, обществени сгради, строителни обекти. Сред основните изисквания към електрическите табла в сградните електроинсталации, ние гарантираме безопасна експлоатация без рисковете, свързани с поражение от електрически ток, възникване на пожар и други аварии. Основната функция на електрическите таблата е да осигуряват непрекъснатост на захранването с електрическа енергия и възможност за разширения, подобрения и реконструкция на съществуващите електрически инсталации.

За улеснена поддръжка, таблата се монтират с безопасен достъп, осигуряващ защита срещу директен допир на части под напрежение и са изработени с подходяща конструкция, улесняваща работата на съответния персонал. За да отговарят на тези условия, таблата трябва да са произведени в съответствие с европейските норми на стандарт БДС EN 60439-1.

Електро Ремонти

Видео реклама

♦ Монтаж на индустриални и промишлени ел. табла

JP electric предлага на своите клиенти пълна гама от услуги, свързани с изграждане на електроинсталации на сгради и съоръжения. JP electric има над 25г. опит, получен в изграждането на електроинсталации в отрасли Металургия, Машиностроене, Енергетика, Пречиствателни станции за питейни и отпадни води. Нашите специалисти притежават необходимите сертификати за извършваните дейности, включително ATEX.

JP electric предлага изграждането на обекти „под ключ“ включващи:

► Проектиране на електро инсталации

► Изграждане на силови, осветителни и заземителни инсталации

► Монтаж на електротабла

► Монтаж на КИП апаратура

► Пускане на обекти

► Изготвяне на експлоатационна документация

Смяна и Подмяна

Индивидуални ценови оферти, спрямо всеки клиент и техническите характеристики на ел таблата.

Често Задавани Въпроси

N

Наименование на ел. услуги

Мярка

Ед. цена без ДДС

1

бр.

лв.

2

бр.

лв.

3

бр.

лв.

4

бр.

лв.

При посещение се заплаща потребителска такса в размер на 30 лева. / За посещение извън София се заплаща по 1 лв. / на км. в двете посоки!

    Вашето име * Вашата фамилия * Относно *
    Телефон за контакт * Вашият Email * Час за посещение *

    Адрес *

    ♦ Нашите партньори