03

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА

Ние сме вашият доверен партньор

ИЗГРАЖДАНЕ И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

При нужда! Свържете се с нас.

office@jp-electric.de

+359 888 – 825 -033

+359 885 – 005 -692

Видове мълниезащита

Последни проекти

L
o
a
d
i
n
g

Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие МИД

Ангажиментите ни към проекта

Екипът на „JP electric“ ЕООД осигури защита от директно попадение на мълнии на поредната жилищна сграда! Изградихме активна мълниезащита, мълниезащитна мрежа тип „фарадеев кафез“ в комбинация с активен мълниеприемник!

На  централната част на сградата е монтиран активен мълниеприемник с дължина 3.00м и мълниеприемник с изпреварващо действие EvroStar ES 15 ms, тъй като температурата, която се развива в канала на мълнията достига до 30 000 градуса, а хидроизолацията на покрива е лесно запалима. Мълниезащитният проводник Ф8 е повдигнат на специални покривни изолатори на 10 см разстояние от покрива. На металните улуци са инсталирани клеми за изравняване на потенциалите. Връзката между заземителните огнища и мълниезащитната инсталация е изпълнена чрез два токоотвода от негорим екструдиран проводник Ф10, разположени вертикално по две от фасадите на сградата. Изградени са две нови заземителни огнища, които да отвеждат тока на мълнията по най-краткия и безопасен път в земята. Отчетеното специфично съпротивление за всеки отделен заземител (в случая два броя) е в допустими норми – под 10 ома.

След завършване на всички монтажни дейности, изготвихме технически паспорт на мълниезащитата, съдържащ цялата информация, която е необходима за въвеждане на сградата в експлоатация.

Монтаж на активна мълниезащита монтаж на мълниезащитен токоотвод измерване на земно съпротивление мълниезащитен приемник с изпреварващо действие мълниезащитна инсталация мълниезащитна мрежа

Професионални техници с дългогодишен опит

Широка гама от качествени продукти

Физически офис за Ваше удобство


ЗАЩО НИ ИЗБРА КЛИЕНТА

Предложение:

Нов съвременен и сигурен метод за мълниезащита

Ефективност:

100 % изпълнение и качествен монтаж на активна мълниезащита

Екипът на JP electric монтира мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие EvroStar ES 15 us с обсег на защита до 90 м. което изцяло покрива периметъра на къщата и самият двор с пристройките.

Фотогалерия


Професионален монтаж на мълниезащита

 

Монтаж на мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие

Професионален монтаж на мълниезащита

 

Монтаж на мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие

Професионален монтаж на мълниезащита

 

Монтаж на мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие

Професионален монтаж на мълниезащита

 

Монтаж на мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие

Професионален монтаж на мълниезащита

 

Монтаж на мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие

Професионален монтаж на мълниезащита

 

Монтаж на мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие

Професионален монтаж на мълниезащита

 

Монтаж на мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие

Професионален монтаж на мълниезащита

 

Монтаж на мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие

Професионален монтаж на мълниезащита

 

Монтаж на мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие

Професионален монтаж на мълниезащита

 

Монтаж на мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие

Етапи на работа


Изграждане на мълниезащитно трасе

„JP electric“ ЕООД изгради активна мълниезащитна система на жилищна сграда!

Активният мълниеприемник е монтиран на комина на сградата чрез укрепване тип „Ъглова мачта“ – без пробиване. Той е свързан чрез два токоотовода към две новоизградени заземителни огнища, които имат земно съпротивление под 10 ома (спрямо изискванията за активна мълниезащита). Мълниезащитната система предпазва от разрушения жилищните сгради, постройки и обекти, които могат да бъдат причинени в следствие на директно попадение на мълния. Освен разрушителните ефекти, мълниите могат да причинят още куп неприятности, стрес и материални щети.

Изграждане на мълниезащитен токоотвод

Екипът на „JP electric“ ЕООД изгради активна мълниезащитна система с мълниеприемник с изпреварващо действие на жилищна сграда, находяща се във вилна зона Ярема, обл. София град. Системата е изградена така, че да предпазва три сгради, находящи се в поземления имот.  Правилната поддръжка осигурява на този тип система експлоатационен живот над 35 години с гарантирана висока ефективност. Изградихме активна мълниезащитна система с мълниеприемник с изпреварващо действие. Чрез нея ще бъдат предпазени две жилищни сгради, находящи се в една до друга в  поземлен имот, както и прилежащото им дворно пространство.

Изграждане на заземителен контур и измерване

Активна мълниезащитна система ще предпазва тази сграда в гр. София! Чрез нея се предвижда ефективна защита, както на сградата, така и на цялото дворното пространство. Щастливи сме, че отново успяхме да осигурим защита от мълнии, съобразена с визията на клиента и спецификите на обекта. Това ни мотивира да не спираме да се развиваме и да търсим възможности да предоставяме най-удовлетворяващите решения за нашите клиенти в областта на мълниезащитата.

мълниезащита мълниезащита цена мълниезащита с изпреварващо действие активна мълниезащита монтаж на мълниезащита гръмоотводи мълниезащита пасивна мълниезащита конвенционална мълниезащита

КЛИЕНТСКИ ОТЗИВ

Обхват на работа


Клиент

Юридическо лице: фирма Хонка Финладнски дървени къщи ЕООД

Изпълнител

JP electric ЕООД

Дата на завършване

07.01.2023 г.

Постигане на 100% очакван ефект от проекта

Съвместяване в планиран бюджет

Качествено изпълнение

Параметри на проекта


Наименование на услуга

Изпълнение

Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие

1 бр.

Цялостен монтаж, изграждане на заземителен контур

1 бр.

Лабораторно измерване и издаване на документи със скица

1 бр.

Издаден цялостен пакет от документи и сертификати

1 бр.

Местоположение

кв. Горна баня

Собствениците си осигуриха спокойствието, а ние бяхме техен доверен партньор. Превенцията е най-добрата защита!

Оценка от клиента за изградената мълниезащита

Защитете се от мълниите

Оставете ни да се погрижим за безопасността ви…


ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИИ


L
o
a
d
i
n
g
L
o
a
d
i
n
g


www.jp-electric.de


L
o
a
d
i
n
g
L
o
a
d
i
n
g

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


 • Въпрос 1 | Какво представлява мълнията?

  Мълнията се заражда в сърцето на бурята. Мощни възходящи въздушни течения са причината за възникване на положителни и отрицателни заряди. Мълнията е техния електрически разряд. Височината й достига до 10км и в долната си част е отрицателно заредена. Това е „стандартната“ мълния в нашите географски ширини. Светкавицата е 900 000 пъти по-бърза от звука на мълнията.

 • Въпрос 3 | Какви материали използвате?

  Предлаганите от нас материали са произведени в заводски условия и отговарят на изискванията на действащите в Р. България европейски стандарти. Придружени са със сертификати и декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителните продукти.

 • Въпрос 5 | Как се извършва монтажа и каква гаранция давате?

  След одобрението Ви на наша оферта можете да изпратите потвърждение за приемането й по електронна поща и/или да подпишем договор/поръчка за изпълнение. Гаранциите, които даваме са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 • Въпрос 7 | Как става закупуването на елементи?

  Заявка за закупуване на елементи може да направите по телефон и/или електронна поща. Получаването може да стане чрез взимане от наш склад в гр. София или изпращане с куриерски услуги на посочен от Вас адрес. Заплащането най-често е при получаване на стоката.

 • Въпрос 9 | Въпрос
 • Въпрос 2 | Какво представлява системата за мълниезащита?

  Това е съвкупността от външната и вътрешната мълниезащитни уредби на обекта. Външната мълниезащита се полага външно по сградата или съоръжението и служи за безопасно отвеждане тока на мълния в земята като предотвратява опасността от възникване на пожар. Вътрешната мълниезащита представлява координирана система от аресторни защити (апарати за защита от пренапрежения), монтирани в електрическите табла и подтабла с цел защита от токови удари на консуматорите и електрическите инсталации. Всички съвременни уреди и системи се управляват с микропроцесори. При липсата или недостатъчна вътрешна мълниезащита, те биха се повредили от въздействието на мълнии отдалечени на разстояние до 1км.

 • Въпрос 4 | Как бихме могли да получим оферта?

  Начините за получаване на оферта са няколко:
  - по проектна разработка, предоставена ни по електронен път, която остойностяваме;
  - чрез направа на оглед
  – след телефонно догововаряне за място и време на посещение можем да Ви посетим. Огледът за обект в гр. София е 50 лв., а останалата част от старана се калкулират транспортни разходи;
  - изпращане на снимки на обекта по електронен път и уточнения по телефон за точните му размери. При последните два начина предлагаме безплатно техническо решение, отговарящо на нормативната уредба.

 • Въпрос 6 | Колко струва мълниезащитната уредба на ден обект?

  Разходите за направата на външна мълниезащитна уредба на даден обект обикновено са до 1% от общите строителни разходи. Към тях се прибавят и разходите за вътрешна защита (защита от пренапрежения).

 • Въпрос 8 | Въпрос
 • Въпрос 10 | Въпрос

мълниезащита мълниезащита цена мълниезащита с изпреварващо действие активна мълниезащита монтаж на мълниезащита гръмоотводи мълниезащита пасивна мълниезащита конвенционална мълниезащита