Общи условия на сайта

Раздел I Общи положения


1. НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ УРЕЖДАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „JP Electric” ЕООД И ЛИЦАТА, ПОЛЗВАЩИ САЙТА, НАХОДЯЩT СЕ НА HTTPS://JP-ELECTRIC.DE/.

1.1 „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за клиентско обслужване от разстояние, находящи се на https://jp-electric.de/.

1.2 JP electric е търговското име на Black Design Studio ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204398532, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Орладовци 2, бл. 3б, наричано по-долу JP electric или Дружеството.

1.3 Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.

1.4 Сайт означава уебсайта находящ се на https://jp-electric.de/.

1.5 „ОНЛАЙН МАГАЗИН“ означава виртуалният магазин находящ се на https://shop.jp-electric.de/ предоставящ възможността за информираност на клиентите за електро материалите с които работи фирмата но не и за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II Общи условия за ползване на сайта на JP Electric


2. СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ СА УСЛОВИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ВАС И JP ELECTRIC. ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДОСТЪП, БРАУЗВАЙКИ И /ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБ САЙТ, ВИЕ АВТОМАТИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ, РАЗБРАЛИ И СТЕ СЕ СЪГЛАСИЛИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, КАКТО И ЧЕ ЩЕ СПАЗВАТЕ ВСИЧКИ НАМИРАЩИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАКОНОВИ И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

2.1 Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.

2.2 Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

2.3 Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие.JP electric може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

2.4 Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, JP electric не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

2.5JP electric не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на JP electric, дори ако той включва логото на JP electric , моля приемете, че сайтът е независим от сайта на JP electric, и че JP electric няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на JP electric не означава, че JP electric подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.

2.6 Доколкото е позволено от приложимия закон, JP electric при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

2.7 JP electric не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на Black Design Studio ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.

2.8 JP electric има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайта на JP Electric


3.1 Всички представени в сайта цени са в български лева и  са без вкл.чено ДДС, същите са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

3.2 JP electric си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги не включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.

3.3 При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

3.4 При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

4. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКА НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА


4.1 Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина.

4.2 Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на JP electric. Поръчки направени до 15.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 15.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до събота. Всички поръчки, които са направени в събота след 12.00 часа и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината – юли и октомври, потвърждаването на поръчката може да отнеме 1-2 работни дни.

4.3 След поръчка в сайта потребителят може да посети и офис на JP electric находящ се в жк. Орландовци ул. Мара Бунева 52 и от там да вземе продукта, който е избрал. Ако отбележи конкретния офис на JP electric, от който ще го получи, тогава продуктът се запазва за конкретния потребител.

4.4 Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерска фирма Спиди и Еконт. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на JP electric. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Спиди или Еконт в населеното място или до входа на неговия адрес.

4.5 Ако даденият продукт е със статус „По поръчка“ срокът на доставка се увеличава от 10 до 20 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.

4.6 Всички пратки се изпращат с услугата „Провери преди да платиш“. Проверката се свежда до преглед на външния вид на стоката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. JP electric не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

5. Предоставяне на УСЛУГА


5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА HTTPS://JP-ELECTRIC.DE/ ПО СМИСЪЛА НА НАСТОЯЩИТЕ уСЛОВИЯ СА ДВЕ КАТЕГОРИИ:

5.1. Активни Потребители – ползващи формите за контакт и онлайн запитвания– Потребители, които активно ползват Интернет страница на JP electric чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания.

5.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на JP electric без да използват формите за регистрация и онлайн запитвания.

5.3. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, JP electric да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. JP electric изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

5.4. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на JP electric има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

5.5. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на JP electric, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

5.6. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на JP electric, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

5.7. JP electric се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

5.8. JP electric си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

5.9. JP electric обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

6. ПЛАЩАНЕ


6.1 Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

– Наложен платеж чрез куриер

– Плащане в брой на служител на JP electric

– Банков превод на фирмената сметка на JP electric

– Плащане чрез някоя от партньорските ни финансови/кредитни институции

6.2 Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на JP electric цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж.

6.3 При посещение на служител на фирма JP electric се заплаща потребителска такса за посещение в размер на 30 български лева, независимо от това дали клиентът е частно или юридическо лице. Потребителската такса е задължителна и се заплаща при извършване на оглед или монтажно ремонта дейнос . Освен потребителската такса за посещение се заплаща и извършената услуга от ценовата листа на JP electric.

7. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ


7.1 За всяка стока на сайта http://shop.jp-electric.de/ се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. „JP electric” си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:

– гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;

– е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;

– се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;

– при повреда, настъпила в резултат на токови удари в резултат на неизправна електрическа  инсталация или др.

7.2 В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „JP electric” или от оторизираните сервизи на партньорите му.

7.3 Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към JP electric чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект.

JP electric указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/ ), както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ


За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.

Общите условия на този сайт  са оновени на 01.01.2020 г. и са актуални към днешна дата.

Съставил: инж. Петър Йорданов