АРХ. БОЯН КОЛАРОВ: ВСИЧКИ ВИСОКИ СГРАДИ ТРЯБВА ДА ИМАТ МЪЛНИЕЗАЩИТНИ СИСТЕМИ „Така, както застраховаме къщите си и слагаме ключалки, за да не влезе крадец – това е поредната защита”, каза зам.-кметът по „Устройство на територията” в Община Добрич арх. Боян Коларов. „Мълнията най-често предизвиква пожар или срив на електронните уреди в помещенията. Това може да ни навреди финансово много повече, отколкото ако си изградим мълниезащита и да знаем, че сме защитени докато съществува сградата, в която живеем или работим”, допълни той. Според него тези защитни съоръжения са изключително важни за високите сгради, защото именно те привличат мълниите върху себе си. „Когато имаме много гъсто застрояване» Вижте повече

Имате нужда от електро техник – обадете се още сега! +359 888-825-033 Откриване на кражба на ток в жилищен софийски вход Фирма JP electric откри кражба на ток от съсед в жилищен Софийски блок. Кражбата на ток бе умишлено скрита в общо шахтено помещение и умело прикрита до мъзето на въпросния съсес. Съседа се бе вързао в разклонителна кутия на общо осветление на входа и от неговото мъзе бе пуснал кабел директно до неговият апартамент. Нарушителя причинява огромно неудобство на своите съседи чрез това си злодеяние и ежемесечно целият вход заплаща големи сметки за електроенергия. От страна на фирма JP electric бе съставен констативен протокол» Вижте повече