0888-825-033


office@jp-electric.de0885-005-692


shop@jp-electric.deВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

27

години опитПАСИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТАПасивната (класическа) мълниезащитна система е мълниезащита, която е предназначена да предпазва сградите от пряк удар на мълния, както и да защитава хората в тях. При цялата простота на дизайна, той има свои собствени характеристики и трябва да бъде инсталиран в съответствие с изискванията.

Конвенционалната мълниезащита и нейните мълниезащитни инсталации е най-старата и добре позната технология за мълниезащита на обекти и сгради, както и жива сила от попадение на мълния. Нейните основни компоненти са прътовите мълниеприемници и мълниеприемната мрежа, които посредством метален проводник са свързани към гнезда, част от заземителни системи и мястото където се осъществява връзката с т.нар. земен участък.

Конвенционалната мълниезащита се изгражда от пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита, доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и европейски стандарти за мълниезащита.

Известната изолирана мълниезащита е част от комплекса на конвенционалната мълниезащита и служи за осигуряване на нужните отстояния от защитаваните обекти. Тя представлява сама по себе си модулна с-ма от висококачествени диелектрици, монтажни диелектрични пръти и др., които служат за монтажа.

мълниезащита конвенционална мълниезащита мълниезащита с изпреварващо действие монтаж мълниезащита активна мълниезащита изграждане на мълниезащита пасивна мълниезащита поддръжка на мълниезащита


КАКВО ПОСТИГНАХМЕ


793

защитени обекти

769

еднофамилни къщи

24

жилищни сгради

36

училища и градини


БЕЗПЛАТНА ОФЕРТА


Получете оферта за Вашата мълниезащита

  ФИЗИЧЕСКИ ОГЛЕД НА МЯСТО

  ВЪЗДУШЕН ОГЛЕД С ДРОН

  ВИДЕО ОГЛЕД ОТ РАЗСТОЯНШЕ

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР


  0888-825-033


  office@jp-electric.de


  0885-005-692


  shop@jp-electric.de

  РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ  Разгледайте наши наскоро завършени обекти

  Button
  Button
  Button
  Button

  Мълниезащита за къща Мълниезащита на дървена къща Мълниезащита на подстанции Мълниезащита на панелни блокове Мълниезащита на бензиностанции Мълниезащита на офиси Мълниезащита на промишлени сгради Мълниезащита на цехове

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР  ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА  Как работи конвенционалната мълниезащита

  1.Как предпазва пасивната мълниезащита от мълнии – При преминаване на мълниеносен разряд през въздуха, той е в постоянно търсене на най-добрият проводник. Когато достигне до върха на сградата, той бива привлечен от металните пръчки и пренасочен към земята чрез металните проводници. Важно е да се отбележи, че пасивната мълниезащита не пречи на мълниеносния разряд да удари сградата. Тя само го пренасочва към земята, където може да бъде безопасно дисипиран

  2. Каква е конструкцията на мълниезащитата без изпреварващо действие – Конструкцията на пасивната мълниезащита включва гръмоотводи от алуминиеви пръти, които са поставени на покрива на сградата. Тези пръти имат за цел при удар на мълния в гръмотевична буря да пренасочат заряда по заземителни проводници – поставени по схема за мълниезащитна и заземителна инсталация с още шина, въже, клеми- водещи към земята където се разполага заземителен кол в почвата.

  3. Пасивната мълниезащита провежда мълнията в почвата – Мълнията безопасно се неутрализира в почвата пренасочена към земята чрез заземителнителна инсталация.

  Конвенционална мълниезащита – Принцип на работа на пасивната мълниезащита

  Конструкцията на пасивната мълниезащита включва метални пръчки, които са поставени на върха на сградата. Тези пръчки имат за цел да привличат мълнията и да я пренасочат към земята чрез металните проводници, които свързват върха на сградата с металния стълб, поставен в земята


  мълниезащита на керемидени покриви мълниезащита на плоски покриви мълниезащита на битумни покриви мълниезащита на метални покриви изолирана мълниезащита мълниезащита с изпреварващо действие токоотводи и заземителни уредби

  Фирма Джей Пи електрик ЕООД е:

  специализирана в проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби, защити от пренапрежения;

  има внедрена интегрирана система за управление на качеството и безопасни и здравословни условия на труд, съгласно изискванията на стандарти ISO 9001, за което има издадени сертификати;

  Вашата сграда защитена ли е от мълния? Ние можем да я защитим.  ПРИНЦИП НА РАБОТА  Предимства на работа на пасивната мълниезащита

  Гръмоотводът е част от пасивната мълниезащита. Той получава мълниеразряд и следователно се намира в най-високите точки на сградите. Определян е като най-ефективната мълниезащита.

  За да инсталирате пасивна мълниезащита ще имате нужда от сглобяем гръмоотвод, както и от:

  • Мачта за гръмоотвод;
  • Закрепване на гръмоотвод (за монтаж на стена или гребен на покрива);
  • Държач за мълниеприемник;
  • Скоба за гръмоотвод;
  • Бетонна опора за мълниеприемен прът;
  • Щипки.

  Гръмоотводът е вертикален прът, изработен от неръждаема стомана или алуминий. С височина от 1 до 20 метра, в зависимост от параметрите на защитения обект. Върхът е остър или заоблен. Броят на гръмоотводите се влияе от размера и структурата на покрива, площта на покритие. Този тип мълниезащита се инсталира на сгради с проста архитектура.

  Прътът може да бъде прикрепен към стена, комин или билото на покрива със специални скоби. Гръмоотводът може да бъде свободно стоящ и монтиран до сградата, а не върху нея.

  Всеки приемник има два проводника, които са свързани към заземяващия контур. На гръмоотвод в строителна конструкция заземяването има формата на хоризонтален контур по периметъра на зоната на покритие. В свободностоящите мълниеприемници заземителният превключвател е три вертикални устройства, свързани помежду си.
  АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА  Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие

  При този тип мълниезащита се използват активни мълниеприемници. Активният мълниеприемник генерира в накрайника си импулси с регулируема амплитуда и честота по времето на разряда. Основното предимство на метода е, че не е неободимо изграждането на мрежа или множество отводи. Ефективността на метода е голяма.

  Мълниеприемници с време на изпреварване 25ms

  За обекти с защитен обсег от 50 до 70 м в диаметър

  Мълниеприемници с време на изпреварване 45ms

  За обекти с защитен обсег от 70 до 89 м в диаметър

  Мълниеприемници с време на изпреварване 60ms

  За обекти с защитен обсег от 90 до 112 м в диаметър
  ПАСИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА  Монтаж на пасивна мълниезащита

  При този тип мълниезащита се използват пасивни елементи, които конструктивно са пригодени за прикрепване към покривните конструкции и най-високите точки на сградите. Елементите са пригодени за всякъкви видове покриви. Ние изграждаме мълниезащитни инсталации по най-нова технология с пасивни елементи.

  Метода „Мълниезащитна сфера“

  За обекти със сложна структура и конфигурация

  Метода „Мълниезащитна мрежа“

  За обекти с плоски покриви най-вече в индустрията

  Метода „Защитен ъгъл“

  За отделностоящи и малки обекти
  PV МЪЛНИЕЗАЩИТА  Монтаж на мълниезащита за фотоволтаични паркове и централи
  ИЗОЛИРАНА МЪЛНИЕЗАЩИТА  Монтаж на изолирана мълниезащита

  Изолираната мълниезащита е метод на защита за модерни електрически системи на порива и е съвместима със Стандартите. Тя приспада към конвенционалната мълниезащита. Материалите, които се използват за този вид защита са качествени изолатори, осигуряващи необходимото отстояние на токоотвода или мълниеприемника от обекта, който защитаваме.

  Мълниеприемници с време на изпреварване 25ms

  За обекти с защитен обсег от 50 до 70 м в диаметър

  Мълниеприемници с време на изпреварване 45ms

  За обекти с защитен обсег от 70 до 89 м в диаметър

  Мълниеприемници с време на изпреварване 60ms

  За обекти с защитен обсег от 90 до 112 м в диаметър

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР  МЕТОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ  Методи за проектиране и изграждане на мълниезащита от конвенционален тип

  Функцията на мълниезащитната инсталация е да осигури защита на сгради, външни съоръжения, открити пространства и най-вече да прeдотврати загубата на човешки животи от директни попадения на мълнии. Мълниезащитните инсталации / мълниезащитна уредба или както много хора ги наричат гръмоотводи биват два вида. Конвенционална мълниезащита и активна мълниезащита с мълниеприемници с изпреварващо действие.

  Конвенционалната мълниезащита е най-старата и добре позната технология за защита от директно попадение на мълнии в сгради, съоръжения и открити пространства. Основните компоненти на мълниезащита от конвенционален тип са прътови мълниеприемници /тип Франклинов прът / и мълниезащитна мрежа /тип Фарадеев кафез/, които чрез токоотводи са свързани към заземителната инсталация.

  Изисквания за гръмоотвод: Мълниеприемниците са пръти, които могат да бъдат произведени от различни материали като от алуминий, стомана или мед. Мълниеприемните пръти могат да бъдат с различна височина – от 2.00 м. (над най-високата точка на защитавания обект) до максимална препоръчителна височина до 7.00 м. за конвенционалните мълниеприемници, за да не бъде нарушена тяхната механична устойчивост. Най-често се използват пръти с дължина до 4.0м. Поставят се на комините, асансьорните шахти, бетонни бордове и върху специални бетонни основи за плосък покрив.

  Мълниезащитна мрежа / тип Фарадеев кафез/, този метод, по който може да се проектира една мълниезащитна инсталация, се прилага при сгради с плосък покрив. Мълниезащитната мрежа се изгражда във формата на правоъгълник с размери от 5х5 м до 20х20 м, в зависимост от нивото на мълниезащитата. Мълниезащитният проводник е с диаметър 8-10мм, поставя се. на специални пластмасови бетонни държачи за плосък покрив с височина 10 см, лежащи свободно, без да се залепят или дюбелират към покрива. Разполагат се през 1.0 м, което гарантира добро захващане на проводника и не позволява увисване.


  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР  КАТЕГОРИИ МЪЛНИЕЗАЩИТА  Категории мълниезащита на сгради и съоръжения

  Основната рискова група са високите сгради, които имат високи мачти, радиокомуникационни кули или тръби, поддържащи електропровода. Те се нуждаят от първична защита срещу мълния по време на гръмотевична буря. Класът на мълниезащита се определя в зависимост от категорията на конструкцията.

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  Първа категория мълниезащита  Първата категория включва особено опасни производствени съоръжения: ядрени, хидро, електрически централи и бензиностанции. Тези конструкции трябва да съдържат инсталации за мълниезащита, които предпазват от пряк удар, статично електричество, вторични ефекти и отклонение с голям потенциал.


  От пряк удар се предпазват с мълниеприемников прът или мълниеприемник с изпреварващо дейдтвие.Металните конструкции трябва да бъдат заземени срещу разпространението на статично електричеств. Срещу вторичен удар и отклонение на високи потенциали са монтирани джъмпери, които комбинират контурите на системите за заземяване и мълниезащита


  Втора категория мълниезащита  Втората категория включва предприятия, използващи експлозивни, запалими вещества, които се намират в метални съоръженията за съхранение. Това са съоръжения за съхранение на горива и смазочни материали, амонячно хладилно оборудване, съоръжения за съхранение на нефт. Мълниезащитата на сгради и конструкции от 2-ра категория се осигурява от: проводници или пръти на покривната повърхност, мрежести проводници с ширина на клетката 5×5м и заземяване на металния покрив.


  Трета категория мълниезащита  Третата категория включва сгради, които могат да се запалят, но пожарът няма да доведе до бедствие. Това са детски градини, училища, болници, котелни, жилищни сгради, търговски помещения.

  Някои съоражения не попадат в рисковата категория и се считат за условно безопасни, но мълния може да удари и тях. Има и специални условия за защита на отделните сгради:


  В две точки от периметъра се поставя заземена мълниезащита на стълбове и високи радиокомуникационни кули, електрически инсталации, сондажи, стоманени конструкции;

  Мълниезащита на резервоари, открити инсталации, газопроводи, бензиностанции и други обекти, които заплашват от експлозия и разлив на запалими вещества, се осигурява от гръмоотводи, монтирани до или в самия резервоар;


  Мълниезащитата на подстанцията се осигурява от изход за кабел или прът, който е свързан към заземителната система със структурно съпротивление по-малко от 1 ом;

  Мълниезащита на комина на котелна къща или фабрика се състои от стоманени пръти с диаметър 25 мм. При височина на тръбата до 40 метра се монтира един прът, за тръби над 40 метра се правят две спускания.


  Активна мълниезащита Активна мълниезащита цена Външна мълниезащита Мълниезащита с изпреварващо действие Мълниезащита с изпреварващо действие цена Активна мълниезащита уредба Активна мълниезащита изграждане цена Активна мълниезащита JP electric  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  Разгледайте ново обновеният ни електронен магазин

  МАЧТИ ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ  АКТИВНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ  ДЪРЖАЧИ И КОМПИНЕНТИ  ЗАЗЕМИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

  ПОЛЕЗНО ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА  Често получаваме следните запитвания за защита без изпреварващо действие

  Какво е конвенционална или пасивна мълниезащита?


  Конвенционалната пасивна мълниезащита е система, която използва метални отводни стълбове или кабели, за да пренасочва мълниите, които падат върху сградата, към земята.


  Какви са основните елементи на конвенционалната пасивна мълниезащита?


  Основните елементи на конвенционалната пасивна мълниезащита включват метални отводни стълбове или кабели, заземителни системи и разпределителни кутии.


  Как работи конвенционалната / пасивна мълниезащита?


  Конвенционалната пасивна мълниезащита провежда мълниите, като използва алуминиеви проводници – гръмоотводи, които са поставени на покрива на сградата, било то метален покрив или керемиден. Тези конструкции са свързани с кабели, които отвеждат мълниите към земята.


  Какви са предимствата на мълниезащита без изпреварващо действие?


  Мълниезащита без изпреварващо действие е по-икономичен и по-лесен за инсталиране вариант от активна мълниезащита с изпреварващо действие. Такъв вид мълниезащита не изисква допълнителни кабели или монтиране на допълнителни елементи в електрическата инсталация на сградата. Вместо това, мълниезащита без изпреварващо действие използва предварително инсталирани елементи, които да предпазят сградата от мълниеносни разряди.


  Какви са недостатъците на мълниезащита без изпреварващо действие?


  Недостатъците на мълниезащита без изпреварващо действие включват, че този вид мълниезащита не може да предпази електрическата инсталация и уредите свързани с нея а пази само сградата и хората в нея. От друга страна, мълниезащита с изпреварващо действие може да защити сградата и от други форми на повреди, като например от пренапрежение във всички кабели в сградата.


  Как да избера подходяща конвенционална пасивна мълниезащита за моята сграда?


  За да изберете подходящата конвенционална пасивна мълниезащита за вашия обект, трябва да се вземат предвид множество фактори, като височината на сградата, типа на покрива и други.


  Мълниезащита и Заземяване Мълниезащита софия Мълниезащита JP electric Видове мълниезащита мълниезащита цени мълниезащитна заземителна уредба Мълниезащита изграждане цена сгради Мълниезащита изграждане


  КАКВО ПОСТИГНАХМЕ


  12

  соларни паркове

  36

  бензиностанции

  4243

  заземителни уредби

  6

  текущи проекти  КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС  Какво казват нашите клиенти за нас и начина ни на работа

  Услуга: Изграждане и монтаж на мълниезащита

  „Наблюдавах не само професионалното оборудване, екипировка и средства за защита на монтажниците, но и резултатите и разясненията по направените замервания по отношение на защитата която очаквам. Получих всички сертификати, договор, гаранционна и следгаранционна поддръжка.

  Наистина съм доволен, от целия процес. Препоръчах ги вече на мой съсед, а и за в бъдеще когато пак ми се наложи, знам към кого да се обърна за съвет и услуга.“

  Клиент: Станислав Станчев

  Отзив

  Дата: 15.10.2022 г.

  Услуга: Ремонт на мълниезащита

  „Реагираха много бързо. Момчетата работят без компромисно. Точно и коректно. Препоръчвам силно. Винаги са на разположение за всякакви въпроси.

  Клиент: Красимир Апостолов

  Отзив

  Дата: 28.06.2022 г.

  Услуга: Монтаж на мълниезащита

  „Използвам възможността да благодаря на Петър Йорданов, Деян Иванов и Владислав Найденов, както и на целия екип на JP-Electric за отношението и професионализма. Цялостната дейност от планиране до изпълнение премина според очакванията ми, в срок и с необходимото високо качество предвид естеството на услугата. Пожелавам ви здраве и много нови доволни клиенти.

  Клиент: Атанас Часовникаров

  Отзив

  Дата: 04.06.2022 г.

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга: Монтаж на мълниезащита

  „Бих искал да искажа благодарност за професионалното и качествено изпълнение при изграждане на мълние защита от страна на вашите колеги инженри Георги и Петър на обект в с. Богьовци.

  Клиент: Иван Станчин

  Отзив

  Дата: 26. 11.2020 г.

  НАСЛАДЕТЕ СЕ НА КОМФОРТА И СИГУРНОСТТА В ДОМА СИ!  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ  Задавани въпроси от нашите клиенти и техните отговори

  • Въпрос 1 | Какво представлява мълнията?

   Мълнията се заражда в сърцето на бурята. Мощни възходящи въздушни течения са причината за възникване на положителни и отрицателни заряди. Мълнията е техния електрически разряд. Височината й достига до 10км и в долната си част е отрицателно заредена. Това е „стандартната“ мълния в нашите географски ширини. Светкавицата е 900 000 пъти по-бърза от звука на мълнията.

  • Въпрос 3 | Какви материали използвате?

   Предлаганите от нас материали са произведени в заводски условия и отговарят на изискванията на действащите в Р. България европейски стандарти. Придружени са със сертификати и декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителните продукти.

  • Въпрос 5 | Как се извършва монтажа и каква гаранция давате?

   След одобрението Ви на наша оферта можете да изпратите потвърждение за приемането й по електронна поща и/или да подпишем договор/поръчка за изпълнение. Гаранциите, които даваме са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

  • Въпрос 7 | Как става закупуването на елементи?

   Заявка за закупуване на елементи може да направите по телефон и/или електронна поща. Получаването може да стане чрез взимане от наш склад в гр. София или изпращане с куриерски услуги на посочен от Вас адрес. Заплащането най-често е при получаване на стоката.

  • Въпрос 9 | Въпрос
  • Въпрос 2 | Какво представлява системата за мълниезащита?

   Това е съвкупността от външната и вътрешната мълниезащитни уредби на обекта. Външната мълниезащита се полага външно по сградата или съоръжението и служи за безопасно отвеждане тока на мълния в земята като предотвратява опасността от възникване на пожар. Вътрешната мълниезащита представлява координирана система от аресторни защити (апарати за защита от пренапрежения), монтирани в електрическите табла и подтабла с цел защита от токови удари на консуматорите и електрическите инсталации. Всички съвременни уреди и системи се управляват с микропроцесори. При липсата или недостатъчна вътрешна мълниезащита, те биха се повредили от въздействието на мълнии отдалечени на разстояние до 1км.

  • Въпрос 4 | Как бихме могли да получим оферта?

   Начините за получаване на оферта са няколко:
   - по проектна разработка, предоставена ни по електронен път, която остойностяваме;
   - чрез направа на оглед
   – след телефонно догововаряне за място и време на посещение можем да Ви посетим. Огледът за обект в гр. София е 50 лв., а останалата част от старана се калкулират транспортни разходи;
   - изпращане на снимки на обекта по електронен път и уточнения по телефон за точните му размери. При последните два начина предлагаме безплатно техническо решение, отговарящо на нормативната уредба.

  • Въпрос 6 | Колко струва мълниезащитната уредба на ден обект?

   Разходите за направата на външна мълниезащитна уредба на даден обект обикновено са до 1% от общите строителни разходи. Към тях се прибавят и разходите за вътрешна защита (защита от пренапрежения).

  • Въпрос 8 | Въпрос
  • Въпрос 10 | Въпрос


  РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ

  УСЛУГИ


  ЗАЯВЕТЕ ОГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ ИЛИ

  ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА