Активна мълниезащита


Проектиране и монтаж на активна и пасивна мълниезащита

♦ Мълниезащита с изпреварващо действие


индивидуални решения за вашата защита

Мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие (активна мълниезащита): В процеса на мълниеобразуването изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника.

Подходяща за защита от попадение на мълнии на сгради с голяма разгъната застроена площ(производствени халета, складови бази, хотелски комплекси, хипермаркети, болници, стадиони и др.), външни съоръжения и открити пространства.

Монтажът на качествени мълниеприемници с изпреварващо действие е процес, който има фундаментално отношение към цялостната функционална изправност на вашата ефективна мълниезащита. Ние отлично разбираме колко е важен професионалния монтаж и това ни кара да се стремим да предложим най-добрите възможности на нашите клиенти.

♦ Мълниезащитни системи


В JP electric Ви предлагаме проектиране и изграждане на специални мълниезащитни уредби – конвенционални и с изпреварващо действие.

Пълно обслужване по проектиране и монтаж на нова и оценка на вече изградена конвенционална или активна мълниезащитна инсталация.

Проектиране на мълниезащита по архитектурна или конструктивна документация на сградата или след експертен оглед и оразмеряване на обекта.

Всички елементи на мълниезащитата и технологията на монтаж, покриват изискванията на европейските норми и стандарти и Наредба N4 от 2010г. за мълниезащита на сгради.

Голяма част от елементите които използваме са унифицирани за монтаж на различни по конфигурация и конструкция проекти.

♦ Мълниезащитни уредби от активен тип


Принципът на работа на мълниеприемниците с изпреварващо действие (активна мълниезащита) се основава на физическия принцип на образуването на мълнията.

Активната мълниезащита предоставя удобен и лесен вариант чрез мълниеприемници с изпреварващо действие да гарантирате безопасността и качествената мълниезащита на сгради и обекти.

Активната мълниезащита е отличен вариант за ефективна защита от мълнии на сгради и обекти със съвременна, динамична архитектура.Това важи и за промишлени халета и открити пространства, където една конвенционална мълниезащита е трудоемка и многократно по скъпа.

Принципите на използване, техническите изисквания и параметри на мълниеприемниците с изпреварващо действие се посочват от завода производител. Радиусът на защита R (m) зависи от времето на изпреварващо действие Т(µs), активната височина на мачтата h(m) и нивото на защита на обекта.

В България използването на мълниезащита с изпреварващо действие се регламентира от текстовете в Наредба №4/22.12.2012, наречена “Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, както и Български държавен стандарт EN 62305.

♦ Защита от мълнии


Мълниите са природно бедствие, което може да причини материални щети, повреди и човешки жертви. Системите за защита от мълнии могат да бъдат двата типа – активни и пасивни. Пасивните системи включват мълниеприемник, който представлява метален прът, изработен от мед, алуминий или стомана. Прътът се заземява, като по този начин мълнията се ,,отвежда“ към земята и сградата се защитава от директно поражение. Активните приемници са най-модерните мълниезащитни устройства.

Те действат на принципа на изпреварващото действие, при което по електронен или електромеханичен начин се получава йонизация на острието на мълниеприемника, което стартира процеса на движение на електрически заряд нагоре към облаците по-бързо във времето, отколкото обикновено се получава в природата. Тръгващия нагоре заряд се среща с този, който ,,слиза“ от облаците на голямо отстояние от острието на мълниеприемника и така мълнията не достига земята. Този метод на мълниезащита е най-ефективният и се прилага често в широкоплощови обекти, стадиони хипермаркети, летища, хотелски комплекси и др.

♦ Защо да изберете JP electric


Предлагаме цялостно решение за Вашата мълниезащитна

JP electric“, изгражда всички видове мълниезащитни и заземителни инсталации във София и цяла България по съвременни европейски норми и технологии.

JP electric“, непрекъснато се стреми да осигурява високо качество на мълниезащитните инсталации на цени съобразени с условията и изискванията на българския пазар и покупателна способност на потребителите.

В нашето дружество работят висококвалифицирани служители с дългогодишен опит в областта на мълниезащитата и заземителните уредби.

Проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации на жилищни и промишлени сгради, бизнес и офис сгради, хотели, съоръжения и открити пространства

Проектиране на мълниезащитна и заземителна уредба, доставка и монтаж на всичко необходимо и връчване на паспорт и сертификати за всички вложени от нас детайли.

Ключът към всичко от, което се нуждаете свързано с мълниезащита, гръмоотводи, мълниеприемници, мълниезащитни и заземителни уредби.


ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИИ


Активна мълниезащита

Конвенционална мълниезащита

мълниезащита

мълниезащита

мълниезащита

♦ Често Задавани Въпроси


клиентски въпроси и отговори

 • 1. Опасни ли са мълниите?

  Да, мълниите са много опасни. Това е природно бедствие. Разрушителната сила на една мълния води до пожари, разрушения на сгради и имущество, а в не малки случаи и до най-лошото - загуба на човешки животи. Токът на една мълния достига от 30кА до 200кА, електрическия потенциал между облак и земя е 100 000 000V с температура на канала около мълнията 30 000° C и налягане около 100bar. Сами разбирате за какво природно бедствие говорим.

 • 3. Всяка сграда ли трябва да има мълниезащитна система?

  Да, всяка сграда, без значение дали е жилищна или за обществено ползване, външно съоръжение или открито пространство, където има хора или животни, трябва да има мълниезащитна инсталация или гръмоотвод както го наричат много хора. Функцията на мълниезащитната система е да прихване мълнията и да я отведе по безопасен начин в земята, за да осигури безопасността на хората и предпази сградите от пожари и разрушения.

 • 5. Ако не сме сигурни дали нашата сграда има мълниезащита, какво трябва да направим?

  Най-адекватното нещо е да се обърнете към специализирана фирма за мълниезащита. Казвам специализирана, защото в тези фирми, включително и в нашата работят хора, които са детайлно запознати с нормативните уредби, следят нововъведенията, тенденциите и технологиите за проектиране, изграждане и поддръжка на мълниезащитни и заземителни системи. Те биха осигурили безопасността ви по най-добрия начин. Имали сме случаи при огледи да установяваме, че дори и на нови сгради с изградена нова мълниезащита, тя да не отговаря на нормативните уредби и стандарти, а това води до сериозни рискове при директно попадение на мълния.

 • Въпрос 7
 • Въпрос 9
 • 2. Трябва ли да се вземат сериозни мерки за защита от тях?

  Тревожното е, че България е държава с тенденции към увеличаване на мълниеносната дейност. За пример ще ви дам, че най-много мълнии падат през месеците май и юни, а през последните години се наблюдават гръмотевични бури и през по-студените месеци като април, септември и октомври. Дори в едно село мълния изпепели покрива на къща и остави цялото село без електроенергия през месец януари, при силен снеговалеж. Затова трябва да се вземат много сериозни мерки за защита от мълнии. Съветвам хората да взимат мерки, за да защитят домовете си, защото занапред мълниеносната дейност ще става все по-активна.

 • 4. Как се извършва самата проверка на системите за мълниезащита?

  Самият контрол по поддръжка трябва да се организира от собствениците на сградите. Проверките биват два вида – извънредни и периодични. Извънредните се извършват след всяко попадение на мълния, след лоши атмосферни условия, като урагани или земетресения. Периодичните се извършват на една, две или три години в зависимост от нивото на мълниезащита, която трябва да се осигури.

  Една мълниезащитна система, изградена с качествени материали има експлоатационен живот повече от 30 г.

 • Въпрос 6
 • Въпрос 8
 • Въпрос 10

Предишна страница

Следваща страница♦ Нашите партньори


[logo_carousel_slider]