Заземителна уредба


Проектиране и монтаж на активна и пасивна мълниезащита

♦ Как да изградим ефективна заземителна уредба?


индивидуални решения за вашата защита

Изграждането на ефективна заземителна уредба има основно значение за нормалното функциониране на всяка електрическа инсталация, както за безопасността на хората, така и за правилната работа на електрическото и електронно оборудване. Заземителните уредби ограничават разликата в напрежението до възможно най-ниска степен, което в даден момент може да се появи между металните структури и земята, за да предпази от токов удар хората, които се намират в близост. Много хора не отдават нужното сериозно внимание и значение на заземяването в електрическата инсталация а всъщност заземяването играе важна роля в електрическата инсталация особено в наши дни, когато домовете ни, офис и бизнес сградите, промишлените и производствени обекти са снабдени с техника, електроника и чувствително на напрежения оборудване.

Гръмотевиците и мълниите оказват влияние върху чувствителното оборудване при неправилно заземяване, като става крайно належащо да се изключва техниката и електроуредите от контакта, за да няма поражения както за оборудването така и за електрическата инсталация.

При правилно проектирана и изградена ефективна заземителна уредба не е необходимо да се изключва техниката и оборудването при гръмотевични бури и мълнии. Бизнес и производствените дейности се извършват без да спират и не търпят загуби и щети каквито би имало при неефективно изградена заземителна уредба

♦ Видове замемителни уредби


Заземяването се дели на два основни типа:

♦ Работно (функционално) заземяване

Работното (функционално) заземяване (осъществява електрически контакт със земята) се използва за нормалното функциониране на електрическите системи или оборудване, за нормалната експлоатацията на инсталацията, а не за целите на електрическата безопасност.

♦ Защитно заземяване

Основната функция на защитното заземяване е електробезопасността. Защитното заземяване се изгражда, за да защитава електрическите инсталации и съоръжения, както и за защита на хората от излагане на опасни напрежения и токове, които могат да възникнат в случай на повреда или неизправност на оборудването (т.е. в авариен режим) и при разряд на мълнии. Също защитното заземяване се използва за защита на оборудването от смущения, поради комутационни пренапрежения (внезапна промяна в иначе стабилното състояние на електрическата мрежа) на захранването и интерфейсните схеми, както и от електромагнитни смущения, индуцирани в близост до оборудването.

♦ Как да намалим съпротивлението на заземителна уредба?


Отчитайки нееднородността на почвата в различните геоложки райони на България и различното земно съпротивление е разработен подобрител за заземяване „ЗЕВС”. Подобрителят за почви „ЗЕВС” има ниско специфично съпротивление. Поддържа специфичното съпротивление много ниско след навлажняване, което спомага за подобрение на земното съпротивление на заземителите при почви с повишено специфично съпротивление. Йонообменът започва при контакт с почвата, в която също има много разтворени соли (йони), и се засилва с течение на времето. Единственият начин да се подобри значително действието на заземителната уредба при терени с високо земно съпротивление е заземителните електроди да бъдат заобиколени от подобрител за заземяване.

„ЗЕВС” има антикорозионно действие и предпазва електродите от корозия, което гарантира по-дълъг жизнен цикъл и ефективност на заземителната уредба. Едно от основните предимства на подобрителя за почви „ЗЕВС” е, че не съдържа цимент и бентонит, които при сухи условия поради преминаване на високи стойности на ток, причинен от мълния или от късо съединение, могат да намалят обема си и влажността около заземителните електроди и да се намали тяхната ефективност.

♦ Защо да изберете JP electric


Предлагаме цялостно решение за Вашата мълниезащитна

JP electric“, изгражда всички видове мълниезащитни и заземителни инсталации във София и цяла България по съвременни европейски норми и технологии.

JP electric“, непрекъснато се стреми да осигурява високо качество на мълниезащитните инсталации на цени съобразени с условията и изискванията на българския пазар и покупателна способност на потребителите.

В нашето дружество работят висококвалифицирани служители с дългогодишен опит в областта на мълниезащитата и заземителните уредби.

Проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации на жилищни и промишлени сгради, бизнес и офис сгради, хотели, съоръжения и открити пространства

Проектиране на мълниезащитна и заземителна уредба, доставка и монтаж на всичко необходимо и връчване на паспорт и сертификати за всички вложени от нас детайли.

Ключът към всичко от, което се нуждаете свързано с мълниезащита, гръмоотводи, мълниеприемници, мълниезащитни и заземителни уредби.


ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИИ


Активна мълниезащита

Конвенционална мълниезащита

мълниезащита

мълниезащита

мълниезащита

♦ Често Задавани Въпроси


клиентски въпроси и отговори

 • 1. Опасни ли са мълниите?

  Да, мълниите са много опасни. Това е природно бедствие. Разрушителната сила на една мълния води до пожари, разрушения на сгради и имущество, а в не малки случаи и до най-лошото - загуба на човешки животи. Токът на една мълния достига от 30кА до 200кА, електрическия потенциал между облак и земя е 100 000 000V с температура на канала около мълнията 30 000° C и налягане около 100bar. Сами разбирате за какво природно бедствие говорим.

 • 3. Всяка сграда ли трябва да има мълниезащитна система?

  Да, всяка сграда, без значение дали е жилищна или за обществено ползване, външно съоръжение или открито пространство, където има хора или животни, трябва да има мълниезащитна инсталация или гръмоотвод както го наричат много хора. Функцията на мълниезащитната система е да прихване мълнията и да я отведе по безопасен начин в земята, за да осигури безопасността на хората и предпази сградите от пожари и разрушения.

 • 5. Ако не сме сигурни дали нашата сграда има мълниезащита, какво трябва да направим?

  Най-адекватното нещо е да се обърнете към специализирана фирма за мълниезащита. Казвам специализирана, защото в тези фирми, включително и в нашата работят хора, които са детайлно запознати с нормативните уредби, следят нововъведенията, тенденциите и технологиите за проектиране, изграждане и поддръжка на мълниезащитни и заземителни системи. Те биха осигурили безопасността ви по най-добрия начин. Имали сме случаи при огледи да установяваме, че дори и на нови сгради с изградена нова мълниезащита, тя да не отговаря на нормативните уредби и стандарти, а това води до сериозни рискове при директно попадение на мълния.

 • Въпрос 7
 • Въпрос 9
 • 2. Трябва ли да се вземат сериозни мерки за защита от тях?

  Тревожното е, че България е държава с тенденции към увеличаване на мълниеносната дейност. За пример ще ви дам, че най-много мълнии падат през месеците май и юни, а през последните години се наблюдават гръмотевични бури и през по-студените месеци като април, септември и октомври. Дори в едно село мълния изпепели покрива на къща и остави цялото село без електроенергия през месец януари, при силен снеговалеж. Затова трябва да се вземат много сериозни мерки за защита от мълнии. Съветвам хората да взимат мерки, за да защитят домовете си, защото занапред мълниеносната дейност ще става все по-активна.

 • 4. Как се извършва самата проверка на системите за мълниезащита?

  Самият контрол по поддръжка трябва да се организира от собствениците на сградите. Проверките биват два вида – извънредни и периодични. Извънредните се извършват след всяко попадение на мълния, след лоши атмосферни условия, като урагани или земетресения. Периодичните се извършват на една, две или три години в зависимост от нивото на мълниезащита, която трябва да се осигури.

  Една мълниезащитна система, изградена с качествени материали има експлоатационен живот повече от 30 г.

 • Въпрос 6
 • Въпрос 8
 • Въпрос 10

Предишна страница

Следваща страница♦ Нашите партньори


[logo_carousel_slider]