0888-825-033


office@jp-electric.de0885-005-692


shop@jp-electric.deВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

27

години опитСИСТЕМИ ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА,,JP Electric” ЕООД предлага комплексно изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации на всякакъв вид обекти и съоръжения. Този тип инсталации са често пренебрегвани при изграждането на обекти на територията на нашата страна, въпреки реалната опасност от възникване на атмосферни пренапрежения, породени от попадането на мълния върху сгради или съоръжения, което обикновено води до разрушаване на скъпоструващи съоръжения и инсталации и е не рядко до загуба на човешки живот. Затова ние препоръчваме на нашите клиенти да не пропускат да направят мълниезащита и заземление на своите обекти за да допринесат за сигурността им.

Мълниезащитната уредба е необходимо да имат всички сгради, съоръжения и открити пространства, където има хора или се извършва икономическа дейност. Много хора се заблуждават, че в големия град “мълния няма да ги стигне”. Това обаче съвсем не е така. Замисляли ли сте се, дали Вашата жилищна сграда има надеждна мълниезащита? Фактите сочат, че повечето жилищни сгради в големите градове разчитат на стар гръмоотвод или въобще нямат изградени мълниезащитни инсталации.

Разработването на проект за мълниезащита е сложна работа, която изисква специализирани знания и включва сложни изчисления. Взети са предвид особеностите на терена, естеството и размерите на сградата, материалите, от които е построена, и много други фактори.

мълниезащита конвенционална мълниезащита мълниезащита с изпреварващо действие монтаж мълниезащита активна мълниезащита изграждане на мълниезащита пасивна мълниезащита поддръжка на мълниезащита


КАКВО ПОСТИГНАХМЕ


793

защитени обекти

769

еднофамилни къщи

24

жилищни сгради

36

училища и градини


БЕЗПЛАТНА ОФЕРТА


Получете оферта за Вашата мълниезащита

  ФИЗИЧЕСКИ ОГЛЕД НА МЯСТО

  ВЪЗДУШЕН ОГЛЕД С ДРОН

  ВИДЕО ОГЛЕД ОТ РАЗСТОЯНШЕ

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР


  0888-825-033


  office@jp-electric.de


  0885-005-692


  shop@jp-electric.de

  РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ  Разгледайте наши наскоро завършени обекти

  Button
  Button
  Button
  Button

  Мълниезащита за къща Мълниезащита на дървена къща Мълниезащита на подстанции Мълниезащита на панелни блокове Мълниезащита на бензиностанции Мълниезащита на офиси Мълниезащита на промишлени сгради Мълниезащита на цехове

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР  ЕТАПИ ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА  Подготовката на системата за мълниезащита протича на няколко етапа.

  01 – Разработване на технически спецификации

  във всеки отделен случай системата за мълниезащита трябва да бъде разработена, като се вземат предвид индивидуалните характеристики на съоръжението. Важно е ясно да се определи защитната зона, да се обмислят местата за инсталиране, да се изчислят вероятностите за повреда и в зависимост от това да се избере оборудване със съответните характеристики. Също така е важно да се вземе предвид технологичното натоварване на съоръжението, неговата архитектура, методът на полагане на инженерни мрежи и много други.

  02 – Дизайн на мълниезащита

  на етапа на проектиране инженерите разработват стратегия за защита на съоръжението, като вземат предвид изискванията, посочени в техническото задание. Избира се оборудване, изготвя се документация, извършват се изчисления и измервания. Също на този етап се изготвят схеми и чертежи на бъдещия мълниезащитен комплекс.

  03 – Инсталация на мълниезащитата

  много е важно инсталирането на мълниезащитата да се извършва от специалисти със съответната квалификация. Само стриктното спазване на проекта гарантира наистина високо ниво на безопасност в съоръжението. След монтажа на оборудването задължително се извършват контролни измервания. Това е, за да се гарантира, че оборудването работи правилно.


  мълниезащита на керемидени покриви мълниезащита на плоски покриви мълниезащита на битумни покриви мълниезащита на метални покриви изолирана мълниезащита мълниезащита с изпреварващо действие токоотводи и заземителни уредби

  Фирма Джей Пи електрик ЕООД е:

  специализирана в проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби, защити от пренапрежения;

  има внедрена интегрирана система за управление на качеството и безопасни и здравословни условия на труд, съгласно изискванията на стандарти ISO 9001, за което има издадени сертификати;

  Вашата сграда защитена ли е от мълния? Ние можем да я защитим.  ВИДОВЕ МЪЛНИЕЗАЩИТА  Мълниезащитата на сгради и конструкции може да бъде външна или вътрешна.

  Външна мълниезащита

  Външната мълниезащита е разположена извън сградата и е проектирана да отвежда електрическия заряд чрез проводници в земята. Тя включва три елемента:

  • Мълниеприемник за прихващане на разряда;
  • Проводник за разпределение на тока от приемника към земния електрод;
  • Заземител, заровен в земята и отвеждащ тока в нея.

  Целта на външната мълниезащитната система е:

  Да насочи директните попадения на мълнии в мълниеприемната система;

  След като бъде уловена, следва да бъде отведен токът към земята, посредством токоотвеждащата система;

  Да се разпредели на токът на мълнията в земята чрез заземителната система.

  Една правилно изградена външна система за защита от мълнии защитава хората и сградите, но не защитава електрическите и електронните системи вътре в самите сгради, които са чувствителни към преходните високо-енергийни пренапрежения, породени при разреждането на една мълния.
  АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА  Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие

  При този тип мълниезащита се използват активни мълниеприемници. Активният мълниеприемник генерира в накрайника си импулси с регулируема амплитуда и честота по времето на разряда. Основното предимство на метода е, че не е неободимо изграждането на мрежа или множество отводи. Ефективността на метода е голяма.

  Мълниеприемници с време на изпреварване 25ms

  За обекти с защитен обсег от 50 до 70 м в диаметър

  Мълниеприемници с време на изпреварване 45ms

  За обекти с защитен обсег от 70 до 89 м в диаметър

  Мълниеприемници с време на изпреварване 60ms

  За обекти с защитен обсег от 90 до 112 м в диаметър
  ПАСИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА  Монтаж на пасивна мълниезащита

  При този тип мълниезащита се използват пасивни елементи, които конструктивно са пригодени за прикрепване към покривните конструкции и най-високите точки на сградите. Елементите са пригодени за всякъкви видове покриви. Ние изграждаме мълниезащитни инсталации по най-нова технология с пасивни елементи.

  Метода „Мълниезащитна сфера“

  За обекти със сложна структура и конфигурация

  Метода „Мълниезащитна мрежа“

  За обекти с плоски покриви най-вече в индустрията

  Метода „Защитен ъгъл“

  За отделностоящи и малки обекти
  PV МЪЛНИЕЗАЩИТА  Монтаж на мълниезащита за фотоволтаични паркове и централи
  ИЗОЛИРАНА МЪЛНИЕЗАЩИТА  Монтаж на изолирана мълниезащита

  Изолираната мълниезащита е метод на защита за модерни електрически системи на порива и е съвместима със Стандартите. Тя приспада към конвенционалната мълниезащита. Материалите, които се използват за този вид защита са качествени изолатори, осигуряващи необходимото отстояние на токоотвода или мълниеприемника от обекта, който защитаваме.

  Мълниеприемници с време на изпреварване 25ms

  За обекти с защитен обсег от 50 до 70 м в диаметър

  Мълниеприемници с време на изпреварване 45ms

  За обекти с защитен обсег от 70 до 89 м в диаметър

  Мълниеприемници с време на изпреварване 60ms

  За обекти с защитен обсег от 90 до 112 м в диаметър

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  Вътрешна защита

  Вътрешната мълниезащита е система, предназначена да предотврати сривове и запалване на електрическото оборудване от пренапрежение. Има два типа, в зависимост от условията за активиране: в случай на директен удар на мълния и в случай на непряко въздействие, което системата фиксира близо до обекта.

  Функцията на вътрешната защита от мълнии е да предотврати опасно искрене в рамките на сграда или структура. Това се постига чрез еквипотенциално свързване или спазване на безопасно разстояние между компонентите на системата за защита от мълнии и други проводящи елементи в сградата.

  Съгласно IEC 61643-1: 1998-02, системите за защита от пренапрежения се изграждат на няколко нива:

  Първо: Монтират се мощни арестори / катодни отводители / в главното разпределително табло / ГРТ /или разпределителния Трафопост. Тяхната задача е да “шунтират” най-мощните пренапреженови импулси

  Второ: Монтират се варисторни арестори, монтирани в локалните ел. табла.

  Трето: Защитата става с разклонители или отделни контакти, в които е вградена защита от пренапрежения. Те трябва да поемат и да не допускат до устройствата по-маломощните пренапрежения, които са предизвикани от мълнии и самоиндукция, възникваща при сработване на защитите от първо и второ ниво.  жилищна сграда  Офис сграда  Индустриална сграда


  JP-electric Фиг. 1  –  Защита от мълнии и пренапрежение за жилищна сграда

  JP-electric Фиг. 2 – Защита от мълнии и пренапрежение за Офис сграда

  JP-electric Фиг. 3 – Защита от мълнии и пренапрежение за Индустриална сграда

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР  КАТЕГОРИИ МЪЛНИЕЗАЩИТА  Категории мълниезащита на сгради и съоръжения

  Основната рискова група са високите сгради, които имат високи мачти, радиокомуникационни кули или тръби, поддържащи електропровода. Те се нуждаят от първична защита срещу мълния по време на гръмотевична буря. Класът на мълниезащита се определя в зависимост от категорията на конструкцията.

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  ВИДЕО РЕКЛАМЕН БАНЕР

  Първа категория мълниезащита  Първата категория включва особено опасни производствени съоръжения: ядрени, хидро, електрически централи и бензиностанции. Тези конструкции трябва да съдържат инсталации за мълниезащита, които предпазват от пряк удар, статично електричество, вторични ефекти и отклонение с голям потенциал.


  От пряк удар се предпазват с мълниеприемников прът или мълниеприемник с изпреварващо дейдтвие.Металните конструкции трябва да бъдат заземени срещу разпространението на статично електричеств. Срещу вторичен удар и отклонение на високи потенциали са монтирани джъмпери, които комбинират контурите на системите за заземяване и мълниезащита


  Втора категория мълниезащита  Втората категория включва предприятия, използващи експлозивни, запалими вещества, които се намират в метални съоръженията за съхранение. Това са съоръжения за съхранение на горива и смазочни материали, амонячно хладилно оборудване, съоръжения за съхранение на нефт. Мълниезащитата на сгради и конструкции от 2-ра категория се осигурява от: проводници или пръти на покривната повърхност, мрежести проводници с ширина на клетката 5×5м и заземяване на металния покрив.


  Трета категория мълниезащита  Третата категория включва сгради, които могат да се запалят, но пожарът няма да доведе до бедствие. Това са детски градини, училища, болници, котелни, жилищни сгради, търговски помещения.

  Някои съоражения не попадат в рисковата категория и се считат за условно безопасни, но мълния може да удари и тях. Има и специални условия за защита на отделните сгради:


  В две точки от периметъра се поставя заземена мълниезащита на стълбове и високи радиокомуникационни кули, електрически инсталации, сондажи, стоманени конструкции;

  Мълниезащита на резервоари, открити инсталации, газопроводи, бензиностанции и други обекти, които заплашват от експлозия и разлив на запалими вещества, се осигурява от гръмоотводи, монтирани до или в самия резервоар;


  Мълниезащитата на подстанцията се осигурява от изход за кабел или прът, който е свързан към заземителната система със структурно съпротивление по-малко от 1 ом;

  Мълниезащита на комина на котелна къща или фабрика се състои от стоманени пръти с диаметър 25 мм. При височина на тръбата до 40 метра се монтира един прът, за тръби над 40 метра се правят две спускания.


  Активна мълниезащита Активна мълниезащита цена Външна мълниезащита Мълниезащита с изпреварващо действие Мълниезащита с изпреварващо действие цена Активна мълниезащита уредба Активна мълниезащита изграждане цена Активна мълниезащита JP electric  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  Разгледайте ново обновеният ни електронен магазин

  МАЧТИ ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ  АКТИВНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ  ДЪРЖАЧИ И КОМПИНЕНТИ  ЗАЗЕМИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

  ПОЛЕЗНО ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА  Какво влияе върху цената на мълниезащитата?


  Мълниезащитата може да бъде приложена в съоръжението по различни начини, така че въпросът за цената на проекта винаги е от значение. Крайната цена се влияе от много фактори, от характеристиките на защитната зона до марката на избраното оборудване за мълниезащита.


  Как работи мълниезащитата?


  В опростена версия системата е проводник, през който електрическият ток преминава от гръмоотвода към заземните електроди, разсейвайки го в земята. Гръмоотводът е разположен в най-високата точка на обекта. Цялата система се състои от метални компоненти с ниско съпротивление. Благодарение на това електрическият ток на мълнията се движи по този път и не вреди на сгради, оборудване и хора вътре.


  Как работи активната мълниезащита?


  Активната мълниезащита предотвратява удари от мълния, като генерира импулси с високо напрежение и изпраща противоположен електрически заряд предварително. Така срещата между двата заряда се осъществява далеч от върха на мълниеприемника.


  Какво е необходимо, за да бъде мълниезащитата на сградите наистина надеждна, трайна и ефективна?


  Първо, висококачествени компоненти, чийто комплект включва гръмоотвод, токоотводителни проводници и заземителни елементи. На второ място, имате нужда от точно предварително изчисление на параметрите на мълниезащитната система и разработване на подходящ проект. На трето място, монтажът трябва да се извършва само от опитни специалисти, които знаят всички нюанси на инсталиране на мълниезащита.


  Как работи пасивната мълниезащита?


  Пасивната мълниезащита е конвенционална, активира се чрез директно взаимодействие със заряда. Състои се от гръмоотвод, система от кабели и мрежи по периметъра на защитената зона, монтирани на покрива. Ефективността на пасивната система за мълниезащита зависи от размера и плътността на покритието от устройства на защитения обект.


  Защо активната мълниезащита епо-добра пасивната?


  Един мълниеприемник с изпреварващо действие компенсира инсталирането на няколко гръмоотвода от сглобяеми пръчкови устройства, което спестява разходи за монтаж и запазва естетиката на конструкциите. Активнят гръмоотвод има по-голяма защитна зона от пасивното устройство. Вероятността от пробив от мълния и повреда на сграда е сведена до минимум поради високото ниво на защита с мълниеприемник с изпреварващо действие. Активната мълниезащита не изисква мрежова връзка, устройството работи автономно.


  Мълниезащита и Заземяване Мълниезащита софия Мълниезащита JP electric Видове мълниезащита мълниезащита цени мълниезащитна заземителна уредба Мълниезащита изграждане цена сгради Мълниезащита изграждане


  КАКВО ПОСТИГНАХМЕ


  12

  соларни паркове

  36

  бензиностанции

  4243

  заземителни уредби

  6

  текущи проекти  КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС  Какво казват нашите клиенти за нас и начина ни на работа

  Услуга: Изграждане и монтаж на мълниезащита

  „Наблюдавах не само професионалното оборудване, екипировка и средства за защита на монтажниците, но и резултатите и разясненията по направените замервания по отношение на защитата която очаквам. Получих всички сертификати, договор, гаранционна и следгаранционна поддръжка.

  Наистина съм доволен, от целия процес. Препоръчах ги вече на мой съсед, а и за в бъдеще когато пак ми се наложи, знам към кого да се обърна за съвет и услуга.“

  Клиент: Станислав Станчев

  Отзив

  Дата: 15.10.2022 г.

  Услуга: Ремонт на мълниезащита

  „Реагираха много бързо. Момчетата работят без компромисно. Точно и коректно. Препоръчвам силно. Винаги са на разположение за всякакви въпроси.

  Клиент: Красимир Апостолов

  Отзив

  Дата: 28.06.2022 г.

  Услуга: Монтаж на мълниезащита

  „Използвам възможността да благодаря на Петър Йорданов, Деян Иванов и Владислав Найденов, както и на целия екип на JP-Electric за отношението и професионализма. Цялостната дейност от планиране до изпълнение премина според очакванията ми, в срок и с необходимото високо качество предвид естеството на услугата. Пожелавам ви здраве и много нови доволни клиенти.

  Клиент: Атанас Часовникаров

  Отзив

  Дата: 04.06.2022 г.

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга:

  Клиент: Име и Фамилия

  Отзив

  Дата:

  Услуга: Монтаж на мълниезащита

  „Бих искал да искажа благодарност за професионалното и качествено изпълнение при изграждане на мълние защита от страна на вашите колеги инженри Георги и Петър на обект в с. Богьовци.

  Клиент: Иван Станчин

  Отзив

  Дата: 26. 11.2020 г.

  НАСЛАДЕТЕ СЕ НА КОМФОРТА И СИГУРНОСТТА В ДОМА СИ!  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ  Задавани въпроси от нашите клиенти и техните отговори

  • Въпрос 1 | Какво представлява мълнията?

   Мълнията се заражда в сърцето на бурята. Мощни възходящи въздушни течения са причината за възникване на положителни и отрицателни заряди. Мълнията е техния електрически разряд. Височината й достига до 10км и в долната си част е отрицателно заредена. Това е „стандартната“ мълния в нашите географски ширини. Светкавицата е 900 000 пъти по-бърза от звука на мълнията.

  • Въпрос 3 | Какви материали използвате?

   Предлаганите от нас материали са произведени в заводски условия и отговарят на изискванията на действащите в Р. България европейски стандарти. Придружени са със сертификати и декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителните продукти.

  • Въпрос 5 | Как се извършва монтажа и каква гаранция давате?

   След одобрението Ви на наша оферта можете да изпратите потвърждение за приемането й по електронна поща и/или да подпишем договор/поръчка за изпълнение. Гаранциите, които даваме са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

  • Въпрос 7 | Как става закупуването на елементи?

   Заявка за закупуване на елементи може да направите по телефон и/или електронна поща. Получаването може да стане чрез взимане от наш склад в гр. София или изпращане с куриерски услуги на посочен от Вас адрес. Заплащането най-често е при получаване на стоката.

  • Въпрос 9 | Въпрос
  • Въпрос 2 | Какво представлява системата за мълниезащита?

   Това е съвкупността от външната и вътрешната мълниезащитни уредби на обекта. Външната мълниезащита се полага външно по сградата или съоръжението и служи за безопасно отвеждане тока на мълния в земята като предотвратява опасността от възникване на пожар. Вътрешната мълниезащита представлява координирана система от аресторни защити (апарати за защита от пренапрежения), монтирани в електрическите табла и подтабла с цел защита от токови удари на консуматорите и електрическите инсталации. Всички съвременни уреди и системи се управляват с микропроцесори. При липсата или недостатъчна вътрешна мълниезащита, те биха се повредили от въздействието на мълнии отдалечени на разстояние до 1км.

  • Въпрос 4 | Как бихме могли да получим оферта?

   Начините за получаване на оферта са няколко:
   - по проектна разработка, предоставена ни по електронен път, която остойностяваме;
   - чрез направа на оглед
   – след телефонно догововаряне за място и време на посещение можем да Ви посетим. Огледът за обект в гр. София е 50 лв., а останалата част от старана се калкулират транспортни разходи;
   - изпращане на снимки на обекта по електронен път и уточнения по телефон за точните му размери. При последните два начина предлагаме безплатно техническо решение, отговарящо на нормативната уредба.

  • Въпрос 6 | Колко струва мълниезащитната уредба на ден обект?

   Разходите за направата на външна мълниезащитна уредба на даден обект обикновено са до 1% от общите строителни разходи. Към тях се прибавят и разходите за вътрешна защита (защита от пренапрежения).

  • Въпрос 8 | Въпрос
  • Въпрос 10 | Въпрос


  РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ

  УСЛУГИ


  ЗАЯВЕТЕ ОГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ ИЛИ

  ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА