JP electric е фирма, специализирана в изграждането на електроинсталации. Ние предлагаме цялостен комплекс от услуги, обхващащи проектиране, изграждане и поддръжка на ел. инсталации.

Електро Услуги


Цялостна гама електро услуги

Монтажни услуги

+359 888-825-033

+359 885-005-692

Извършване на всички отстраняванявания на изгорели ел проводници, съоражения и дефектирала апаратура за правилната и сигурна безопастност от възникване на ел. аварии

Монтаж на ГРТ ел табла


Електро услуги

Монтаж на мълниезащита


Монтажни електро услуги

Услуги с автовишка под наем


Електро услуги

Извършване на електроизмервания


Електро услуги

Монтаж на електро табла


Монтажни електро услуги

Поддръжка на улично осветление


Електро услуги

Изграждане на електро трасета


Електро услуги

Монтаж на захр. ел  табла


Монтажни електро услуги

Монтаж на осветление


Монтажни електро услуги

Ремонт на  осветление


Ремонтни електро услуги

Монтаж на сензорно осветление


Монтажни електро услуги

Монтаж на ключове и контакти


Монтажни електро услуги

Ключова дума ел услуги Ключова дума ел услуги Ключова дума ел услуги Ключова дума ел услуги Ключова дума ел услуги Ключова дума ел услуги Ключова дума ел услуги Ключова дума ел услуги

[logo_carousel_slider]

Последвайте ни