Електрически измервания


с издаване на всички необходими протоколи и документация

Монтажни електроуслуги

Видео реклама

Електрическа лаборатория

Фирма „JP electric“ ЕООД осъществява широка гама ел.измервания. Работим с прецизни, качествени уреди и апаратура. Фирмата разполага с електролаборатория за откриване и отстраняване на повреди по кабели и съоръжения Н.Н. и Ср.Н, като към нея има екип от специалисти за аварийни ситуации за локализиране на авариите и тяхното отстраняване, както и със специалисти по наладка на вторична комутация и релейни защити, контролно-измервателни прибори и автоматика, изграждане на мълниезащитни и защитни уредби, изграждане на въздушни линии ниско и средно напрежение.

Организацията разполага също и с монтажни групи за извършване на строително-монтажни работи при изграждане на трафопостове, изграждане подстанции и ел. уредби, също и със специалисти по електрически измервания.

Заявете измерване

+359 885 005 692

Шеф на лабораторията

инж. Георги Йорданов

„JP electric“ ЕООД извършва следните електрически измервания:

1. Откриване на аварии по кабели, кабелни линии и проводници до 20kV.

2. Измервания за пускане в експлоатация на сгради и ел.съоръжения.

3. Преходно съпротивление на заземители.

– измерване на съпротивления на заземителни инсталации

– измерване на съпротивления на мълниезащитни инсталации

– измерване на съпротивления на гръмоотводни инсталации

4. Измерване на параметри на електрическата мрежа.

– стойности на ел.напрежение

5. Издаване на протоколи за извършените измервания.

електро измерване, електрическа лаборатория, изисквания за електро инсталация протокол, електро лаборатории, лаборатория за електро измерване, лаборатория ел измервания, протокол за измерване,

Не се колебайте да се свържете с нас!

Електрически измервания

Мярка

Цена без ддс

1

Защитни прекъсвачи (дефектно токови Fi защити)

бр.
10.00 лв.

3

Съпротивление на защитни заземителни инсталации

бр.

50.00 лв.

5

Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации

бр.

50.00 лв.

7

Проверка на изправност на мълниезащитни заземителни инсталации

бр.

150.00 лв.

9

Връзка на заземяеми съоръжения със заземителен контур

бр.

50.00 лв.

11

Издаване на сертификат

бр.

100.00 лв.

Електрически измервания

Мярка

Цена без ддс

2

Прекъсвачи, изолатори, шинни системи, токови и напреженови трансформатори 20kV

бр.
600.00 лв.

4

Профилактика на трансформатор

бр.

700.00 лв.

6

Поддръжка на ел. съоръжения

бр.

по догов

8

Издаване на дубликат на документи

бр.

100.00 лв.

10

Сканиране и изпращане на документи по имейл

стр.

20.00 лв.

12

Потребителска такса за посещение

бр.

50.00 лв.