ние сме


Изключителен Екип

„Работата в екип е способността да работим заедно за обща визия. Способността да се насочват индивидуалните постижения към организационните цели. Това е горивото, което позволява на обикновените хора да постигнат необичайни резултати.

JP electric team
JP electric team
JP electric team

Управител и Технически ръководител

инж. Петър Йорданов

научете повече


Зам. управител и Главен енергетик

инж. Георги Йорданов

научете повече


Главен Монтажник Мълниезащита

инж. Красимир Йорданов

научете повече


JP electric team
JP electric team

Монтажник Мълниезащита

Антон Павлов

научете повече


Монтажник Мълниезащита

Деян Борисов

научете повече


JP electric team
JP electric team
JP electric team

Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


JP electric team
JP electric team

Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


JP electric team
JP electric team
JP electric team

Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


JP electric team
JP electric team

Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


JP electric team
JP electric team
JP electric team

Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


JP electric team
JP electric team

Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


JP electric team
JP electric team
JP electric team

Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


JP electric team
JP electric team

Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


JP electric team
JP electric team
JP electric team

Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


JP electric team
JP electric team

Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Длъжност

Име и Фамилия

научете повече


Мълниезащита на керемидени покриви Мълниезащита на плоски покриви Мълниезащита на битумни покриви Мълниезащита на метални покриви Изолирана мълниезащита Мълниезащита с мълниеприемници с изпреварващо дейсвтие Токоотводи и заземителни уредби

При нужда! Свържете се с нас.

office@jp-electric.de

+359 888 – 825 -033

+359 885 – 005 -692

Изградете Бъдещето си с Нас

Независимо от запитването, нашият експертен екип е на разположение, за да помогне и да отговори на всички въпроси.

Свържете се  нас

    НАШИТЕ КЛИЕНТИ


    [logo_carousel_slider]