0888-825-033


office@jp-electric.de0885-005-692


shop@jp-electric.de
НАШИЯТ ЕКИП


Запознайте се с членовете на нашият експертен екип


JP electric team

инж. Петър Йорданов

Управител и СЕО специалист

електроинженер – 5 разряд

професионален опит – 17 години

инж. Петър Йорданов

управител и CEO специалист

JP electric team

инж. Георги Йорданов

Управител и Главен електротехник

електроинженер – 6 разряд

професионален опит – 44 години

инж. Георги Йорданов

Управител и Главен електротехник

инж. Красимир Йорданов

главен монтажник мълниезащита

Антон Павлов

монтажник мълниезащита

Деян Борисов

алпинист монтажник мълниезащита

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност

Име и Фамилия

длъжност