Собствена база

Фирма JP electric има изградена собствена база за производство на ел. табла, мълниезащитни мачти и складове за ел. оборудване

Техническа работилница

Техническата работилница е отлично инструментално оборудвана и е предназначена за предварителна подготовка на ел. материали за временно ел. захранване на строителни обекти и извършване на монтаж електро оборудване.

Добре оборудвани складове

Собствена база

Фирма JP electric има изградена собствена база за производство на ел. табла, мълниезащитни мачти и складове за ел. оборудване

Професионално оборудване

Автопарк

Фирмата разполага с разнообразие от видове автомобили с цел подобряване ефективността на работа и комфорта на служителите.

Автовишки

Фирмата разполага с 20 м. вишки, стабилни стрели, устойчиви на вятър, подходящи за работа в  големи халета, работа по улични стълбове и по фасади на офис сгради, вишките се отдават и под наем за всякакви услуги на клиенти и зачисляването им към общини за рязане на дървета и енергоразпределителни дружества за работа по електропреносната мрежа.

Нашите Вишки разполагат и с напълно оборудван мобилен сервизи  за директен ремонт или подмяна на осветителни тела по магистрали , тангенти или общински пътища

Предимствата на нашите вишки са че те  са високо проходими, предназначени са предимно за градски тип работа, не се изисква предварително затваряне на улици за да може да се работи