Монтаж на мълниезащита


Изграждане и монтаж  на мълниезащитна инсталация

Мълниезащита услуги

Видеореклама

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие

Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие

Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие

Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие

Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие

Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие

Ангажиментите ни към проекта

„JP electric“ ЕООД изгради активна мълниезащитна система на еднофамилна жилищна сграда в община Банкя, обл. София град. Мълниезащитната система е изградена с един активен мълниеприемник, инсталиран в комбинация с мълниезащитна мрежа. Чрез двата токоотвода е свързана към две новоизградени заземителни огнища. Чрез надеждна комбинация между външна и вътрешна мълниезащита можем да защитим ефективно дома, вложения труд за изграждането му, отделеното време за изпипване на всеки един детайл и нашите спомени!

ВИДЕО ГАЛЕРИЯ

ЗАЯВЕТЕ МОНТАЖ

o Монтаж на активна мълниезащита | o монтаж на мълниезащитен токоотвод | o измерване на земно съпротивление | o мълниезащитен приемник с изпреварващо действие | o мълниезащитна инсталация |o мълниезащитна мрежа

Фотогалерия


♦ Етапи на работа

Изграждане на мълниезащитно трасе

Монтиран е немски активен мълниеприемник с изпреварващо време 33 милисекунди /ms/ върху укрепващ елемент тип „ъглова мачта“. Цветът на укрепването и мачтата е избрана от клиента, така че новосъздадената мълниезащита да съответства на цялостния външен вид на сградата. Щастливи сме, че отново успяхме да предоставим защита, съобразена с визията на клиента и спецификите на обекта. Това ни мотивира да не спираме да се развиваме и да търсим възможности да предоставяме най-удовлетворяващите решения за нашите клиенти в областта на мълниезащитата.

Изграждане на мълниезащитен токоотвод

Изградихме активна мълниезащитна система по метод тип ‘’МРЕЖА’’ на еднофамилна жилищна сграда на територията на общ. Банкя, Обл. София град. Мълнията е натоварена с изключителна енергия. Поради тази причина изграждането на мълниезащитна система подлежи на строги правила и касае всички елементи като мълниеприемници, мачти, токоотводи, свързващи елементи, съпротивление на заземителни огнища. „JP electric“ ЕООД се отнася с внимание към всеки един детайл, чрез който се изгражда мълниезащитната система, така че да бъде постигната максимална ефективна защита.

Изграждане на заземителен контур и измерване

Мълниезащитна система от активен тип, изградена по метода на мрежата - с такава е защитена поредната жилищна сграда от директно попадение на мълнии и разрушенията, които те предизвикват.! Целта на всяка една система е да „прихване“ това попадение и по безопасен начин да проведе високото напрежение към земята. За да бъде изпълнена безпрепятствено тази функция, се изисква земното съпротивление на всяко новоизградено заземително огнище (част от системата) да е в нормативно определените граници - под 20 ома за конвенционална мълниезащита и под 10 за активна. Държим и материалите, които влагаме да са с високо качество и доказан произход, за да сме сигурни, че осигуряваме дългосрочна ефективност!

ВИДЕО ГАЛЕРИЯ

ЗАЯВЕТЕ МОНТАЖ

Колко ще Ви струва изграждането на мълниезащита?

ПОИСКАЙ ОФЕРТА

♦ Обхват на работа

Клиент

Частно лице

Изпълнител

JP electric ЕООД

Дата на завършване

26.10.2021 г.

Постигане на очакван ефект от проекта

Съвместяване в планиран бюджет

Качествено изпълнение


Параметри на възложената работа


Наименование на услуга

Изпълнение

Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие

1 бр.

Цялостен монтаж, алпинизъм и доволни клиенти

1 бр.

Проомоционална оферта - лятна промоция

1 бр.

Издаден цялостен пакет от документи и сертификати

1 бр.

Местоположение

гр. Банкя ул.

26.10.2021 г.

Собствениците си осигуриха спокойствието, а ние бяхме техен доверен партньор. Превенцията е най-добрата защита!

Оценка от клиента за изградената мълниезащита