Имате нужда от електро техник – обадете се още сега!

+359 888-825-033

Откриване на кражба на ток в жилищен софийски вход

Фирма JP electric откри кражба на ток от съсед в жилищен Софийски блок. Кражбата на ток бе умишлено скрита в общо шахтено помещение и умело прикрита до мъзето на въпросния съсес. Съседа се бе вързао в разклонителна кутия на общо осветление на входа и от неговото мъзе бе пуснал кабел директно до неговият апартамент.
Нарушителя причинява огромно неудобство на своите съседи чрез това си злодеяние и ежемесечно целият вход заплаща големи сметки за електроенергия.
От страна на фирма JP electric бе съставен констативен протокол описващ цялото незаконно присъединяване към електропреносната мрежа, беше направен снимков и видео материал като допълнително доказателство което може да послужи като допълнение ако жителите на входа решат да съдят съседа си за кражба на ток и за причинени неудобства.

Бе извършена проверка на следните детайли и възли на  електрическата инсталация.

* Бе изследвано главното  ел. табло с  електромерите, обща инсталация в мазетата на входа и комуникационните шахти за водопровода и канализацията.

При извършената проверка се констатира следното:

* На ап. … е с прекъснато захранва от ЧЕЗ. В комуникационната шахта на апартаментите в средата бе открит нелегален захранващ кабел, спуснат от ап. … и подвързан  към кабел на общото осветление на входа.

* Кражбата бе заснета на видео и кабелът бе прекъснат, за което бе издаден  и констативен протокол

Повече информация за предлаганите от нас услуги може да намерите на нашата интернет страница https://jp-electric.de или ако ни позвъните +359 888-825-033