Документи


Документи свързани с дейността на JP electric

Закони

» Закон за енергетиката

» Закон за енергиината ефективност

» Закон за възобновяеми източници


Видео реклама

Наредби

» Наредба No 3 за електроинсталации

» Наредба No 4 за електроинсталации

» Наредба No 6 за електроинсталации


Видео реклама

Договори

» Договор за електро услуги

» Договор за гръмоотводна ел инсталация

» Договор за абонаментна ел поддръжка


Закони

Закон за енергетиката

Закон за енергиината ефективност

Закон за енергията от възобновяеми източници

Наредби за електроинсталации и съоражения

Наредба No 3  от 9 юни 2004г.

За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Наредба No 4  от 22 декември 2010г.

За мълниезаюитата на сгради, външни съоражения и открити пространства

Наредба No 6  от 9 юни 2004г.

За присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи

Договори

Изтегли

Договор за електро услуги

Изтегли

Договор за гръмоотводна ел инсталация

Изтегли

Договор за абонаментна ел поддръжка