Електро услуги

Електроинсталации

Ценова листа – Изграждане на ел инсталации 2020

No

Наименование на услуга

Количество

Единична цена без ДДС

1

Изграждане на лампени и контактни излази до 6 м.

бр.

10.00 лв.

2

Изграждане на лампени и контактни излази над 6 м.

бр.

12.00 лв.

3

Изграждане на лампени и контактни излази до 12 м.

бр.

20.00 лв.

4

Изграждане на лампени и контактни излази над 12 м.

бр.

23.00 лв.

5

Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10 мм

м.

3.00 лв.

6

Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25 мм

м.

6.50 лв.

7

Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50 мм

м.

9.80 лв.

8

Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100 мм

м.

15.90 лв.

9

Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10 мм

м.

3.50 лв.

10

Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25 мм

м.

8.50 лв.

11

Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50мм

м.

12.50 лв.

12

Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100 мм

м.

20.00 лв.

13

Направа канал за кабел в бетон до ф 10 мм

м.

8.50 лв.

14

Направа канал за кабел/ гофре до ф 16 мм

м.

9.50 лв.

15

Направа канал за гофре до ф 23 мм

м.

10.50 лв.

16

Направа канал за гофре до ф 29 мм

м.

12.50 лв.

17

Направа на дупка за конзолна кутия в тухла/итонг/гипскартон

бр.

8.00 лв.

18

Направа на дупка за разклонителна кутия в тухла/итонг/гипскартон

бр.

9.00 лв.

19

Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 8 модула

бр.

35.00 лв.

20

Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 12 модула

бр.

40.00 лв.

21

Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 18 модула

бр.

45.00 лв.

22

Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 24 модула

бр.

50.00 лв.

23

Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 36 модула

бр.

60.00 лв.

24

Направа канал за кабел в тухла итонг/гипскартон до ф 10 мм

м.

8.00 лв.

25

Направа канал за кабел в тухла итонг/гипскартон до ф 16 мм

м.

9.00 лв.

26

Направа канал за кабел в тухла итонг/гипскартон до ф 23 мм

м.

10.00 лв.

27

Направа канал за кабел в тухла итонг/гипскартон до ф 29 мм

м.

12.00 лв.

28

Прозвъняване и връзване на проводници

бр.

15.00 лв.

29

Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 25кв/мм

бр.

3.00 лв.

30

Свързване на проводник към съоражение до 25кв/мм

бр.

10.00 лв.