Електро услуги

Видео реклама

Електроинсталации

Видео реклама

Ценова листа – Изграждане на ел инсталации 2020

No

Наименование на услуга

Количество

Единична цена без ДДС

1

Изграждане на лампени и контактни излази до 6 м.

бр.

10.00 лв.

2

Изграждане на лампени и контактни излази над 6 м.

бр.

12.00 лв.

3

Изграждане на лампени и контактни излази до 12 м.

бр.

20.00 лв.

4

Изграждане на лампени и контактни излази над 12 м.

бр.

23.00 лв.

5

Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10 мм

м.

3.00 лв.

6

Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25 мм

м.

6.50 лв.

7

Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50 мм

м.

9.80 лв.

8

Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100 мм

м.

15.90 лв.

9

Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10 мм

м.

3.50 лв.

10

Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25 мм

м.

8.50 лв.

11

Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50мм

м.

12.50 лв.

12

Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100 мм

м.

20.00 лв.

13

Направа канал за кабел в бетон до ф 10 мм

м.

8.50 лв.

14

Направа канал за кабел/ гофре до ф 16 мм

м.

9.50 лв.

15

Направа канал за гофре до ф 23 мм

м.

10.50 лв.

16

Направа канал за гофре до ф 29 мм

м.

12.50 лв.

17

Направа на дупка за конзолна кутия в тухла/итонг/гипскартон

бр.

8.00 лв.

18

Направа на дупка за разклонителна кутия в тухла/итонг/гипскартон

бр.

9.00 лв.

19

Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 8 модула

бр.

35.00 лв.

20

Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 12 модула

бр.

40.00 лв.

21

Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 18 модула

бр.

45.00 лв.

22

Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 24 модула

бр.

50.00 лв.

23

Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 36 модула

бр.

60.00 лв.

24

Направа канал за кабел в тухла итонг/гипскартон до ф 10 мм

м.

8.00 лв.

25

Направа канал за кабел в тухла итонг/гипскартон до ф 16 мм

м.

9.00 лв.

26

Направа канал за кабел в тухла итонг/гипскартон до ф 23 мм

м.

10.00 лв.

27

Направа канал за кабел в тухла итонг/гипскартон до ф 29 мм

м.

12.00 лв.

28

Прозвъняване и връзване на проводници

бр.

15.00 лв.

29

Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 25кв/мм

бр.

3.00 лв.

30

Свързване на проводник към съоражение до 25кв/мм

бр.

10.00 лв.

Ценова листа – Изграждане на електро табла и ГРТ 2020

No

Наименование на услуга

Количество

Единична цена без ДДС

1

Монтаж на ел. табло с 2 предпазителя – външен монтаж / цена труд + материали

бр.

75.00 лв.

2

Монтаж на ел. табло с 2 предпазителя – вграден монтаж / цена труд + материали

бр.

95.00 лв.

3

Монтаж на ел. табло с 4 предпазителя – външен монтаж / цена труд + материали

бр.

100.00 лв.

4

Монтаж на ел. табло с 4 предпазителя – вграден монтаж / цена труд + материали

бр.

120.00 лв.

5

Монтаж на ел. табло с 6 предпазителя – външен монтаж / цена труд + материали

бр.

140.00 лв.

6

Монтаж на ел. табло с 6 предпазителя – вграден монтаж / цена труд + материали

бр.

160.00 лв.

7

Монтаж на ел. табло с 8 предпазителя – външен монтаж / цена труд + материали

бр.

190.00 лв.

8

Монтаж на ел. табло с 8 предпазителя – вграден монтаж / цена труд + материали

бр.

220.00 лв.

9

Монтаж на ел. табло с 12 предпазителя – външен монтаж / цена труд + материали

бр.

230.00 лв.

10

Монтаж на ел. табло с 12 предпазителя – вграден монтаж / цена труд + материали

бр.

250.00 лв.

11

Монтаж на ел. табло с 18 предпазителя – външен монтаж / цена труд + материали

бр.

320.00 лв.

12

Монтаж на ел. табло с 18 предпазителя – вграден монтаж / цена труд + материали

бр.

360.00 лв.

13

Монтаж на ел. табло с 24 предпазителя – външен монтаж / цена труд + материали

бр.

360.00 лв.

14

Монтаж на ел. табло с 24 предпазителя – вграден монтаж / цена труд + материали

бр.

400.00 лв.

15

Монтаж на ел. табло с 36 предпазителя – външен монтаж / цена труд + материали

бр.

420.00 лв.

16

Монтаж на ел. табло с 36 предпазителя – вграден монтаж / цена труд + материали

бр.

460.00 лв.

17

Главно Разпределително Електромерно табло /ГРЕТ /, по чертеж труд + материал

бр.

Цена след чертеж

18

Монтаж на кутия за ел.табло / Цената е без монтаж на автоматични предпазители

бр.

50.00 лв.

19

Монтаж на автоматични предпазители /монофазни и трифазни /

бр.

15.00 лв.

20

Монтаж на дефектнотокова защита

бр.

45.00 лв.

21

Монтаж на импулсно реле

бр.

45.00 лв.

22

Монтаж на монофазен електромер

бр.

60.00 лв.

23

Монтаж на трифазен електромер

бр.

80.00 лв.

24

Монтаж на ел. часовник

бр.

40.00 лв.

25

Монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизация

бр.

50.00 лв.

26

Отстраняване на проблеми и неизправности /не работят контакти, пада предпазител и т.н./

бр.

50.00 лв.

27

Монтаж на слаботоково ел. табло 60х90

бр.

зависимост от таблото

28

Монтаж на гаражно ел.табло

бр.

зависимост от таблото

29

Монтаж на звънчево ел. табло

бр.

зависимост от таблото

30

Други монтажи, ремонти ел. услуги в ел. табло

бр.

по договарне

Ценова листа – Монтаж на електроуреди 2020

No

Наименование на услуга

Количество

Единична цена без ДДС

1

Монтаж на котлони за вграждане

бр.

60.00 лв.

2

Монтаж на ел. котлони

бр.

60.00 лв.

3

Монтаж на двусекционни котлони

бр.

60.00 лв.

4

Монтаж на печка за вграждане

бр.

60.00 лв.

5

Монтаж на готварска печка

бр.

40.00 лв.

6

Монтаж на сушилня

бр.

40.00 лв.

7

Монтаж на съдомиялна машина за вграждне

бр.

90.00 лв.

8

Монтаж на пералня

бр.

70.00 лв.

9

Монтаж на абсорбатори

бр.

40.00 / 200.00 лв.

10

Монтаж на хладилници

бр.

40.00 лв.

11

Монтаж на ледогенератори

бр.

70.00 лв.

12

Монтаж на микровълнови печки за вграждане

бр.

50.00 лв.

13

Монтаж на електрическа машина за хляб

бр.

20.00 лв.

14

Монтаж на конвектомат

бр.

160.00 лв.

15

Монтаж на пекарна

бр.

90.00 лв.

16

Монтаж на лира

бр.

50.00 лв.

17

Монтаж на бойлер

бр.

вижте цени за бойлери

18

Монтаж на ел. мелачка за боклук под сифони на мивки

бр.

50.00 лв.

19

Монтаж на фризер / фризер ракла

бр.

40.00 лв.

20

Монтаж на ел. фритюрник

бр.

60.00 лв.

21

Монтаж на ел. скара

бр.

60.00 лв.

22

Диагностика на електрически уреди

бр.

60.00 лв.

Ценова листа – Монтаж на ключове и контакти 2020

No

Наименование на услуга

Количество

Единична цена без ДДС

1

Монтаж на контакт монофазен тип шуко за скрит монтаж

бр.

10.00 лв.

2

Монтаж на контакт монофазен тип шуко за открит монтаж

бр.

12.00 лв.

3

Монтаж на трифазен контакт

бр.

20.00 лв.

4

Монтаж на влагозащитен контакт

бр.

15.00 лв.

5

Монтаж на индустриален контакт

бр.

20.00 лв.

6

Монтаж на ключ за осветление еденичен за скрит монтаж

бр.

8.00 лв.

7

Монтаж на ключ за осветление еденичен за открит монтаж

бр.

10.00 лв.

8

Монтаж на ключ за осветление девиаторен за скрит монтаж

бр.

10.00 лв.

9

Монтаж на ключ за осветление девиаторен за открит монтаж

бр.

12.00 лв.

10

Монтаж на ключ за осветление сериен за скрит монтаж

бр.

10.00 лв.

11

Монтаж на ключ за осветление сериен за открит монтаж

бр.

12.00 лв.

12

Монтаж на бутотни за стълбишно и друг вид осветление

бр.

8.00 лв.

13

Монтаж на трифазни щепсели за промишлени контакти

бр.

20.00 лв.

14

Монтаж на трифазни щепсели за нормални трифазни контакти

бр.

10.00 лв.

Ценова листа – Осветление и осветителни тела 2020

No

Наименование на услуга

Количество

Единична цена без ДДС

1

Монтаж на осветително тяло тип аплик

бр.

20.00 лв.

2

Монтаж на осветително тяло тип плафониера

бр.

20.00 лв.

3

Монтаж на осветително тяло тип луна

бр.

15.00 лв.

4

Монтаж на осветително тяло тип луна голяма

бр.

20.00 лв.

5

Монтаж на осветителни тела – LED панели 300х600, 300х1200, 600х600 мм.

бр.

30.00 лв.

6

Монтаж на осветителни тела – шинни прожектори

бр.

60.00 лв.

7

Монтаж на осветителни тела със сензор за движение

бр.

20.00 лв.

8

Осветително тяло 1×18 w в растерен таван вграден / външен монтаж

бр.

25.00 / 30.00 лв.

9

Осветително тяло 1×36 w в растерен таван вграден / външен монтаж

бр.

25.00 / 30.00 лв.

10

Осветително тяло 2×18 w в растерен таван вграден / външен монтаж

бр.

25.00 / 30.00 лв.

11

Осветително тяло 2×36 w в растерен таван вграден / външен монтаж

бр.

25.00 / 30.00 лв.

12

Осветително тяло 4×18 w в растерен таван вграден / външен монтаж

бр.

25.00 / 30.00 лв.

13

Осветително тяло 4×36 w в растерен таван вграден / външен монтаж

бр.

25.00 / 30.00 лв.

14

Монтаж на осветително тяло тип луна на 220 волта

бр.

12.00 лв.

15

Монтаж на осветително тяло тип луна – голяма на 220 волта

бр.

15.00 лв.

16

Монтаж на адаптор / драйвер 220/12V за луни

бр.

25.00 лв.

17

Монтаж на влагозащитена плафониера

бр.

35.00 лв.

18

Монтаж на прожектор до 100 W

бр.

20.00 лв.

19

Монтаж на прожектор до 500 W

бр.

35.00 лв.

20

Монтаж на прожектор над 500 W

бр.

40.00 лв.

21

Монтаж на LED панели луни кръгли / квадратни малки

бр.

20.00 / 25.00 лв.

22

Монтаж на LED панели луни кръгли / квадратни големи

бр.

30.00 / 35.00 лв.

23

Преоборудване на обикновен кръгал плафон за работа с LED драйвер

бр.

20.00 лв.

24

Монтаж на тоководещи шини за LED прожектори

м.

20.00 лв.

25

Монтаж на светодиодно осветление, скрито осветление

м.

40.00 лв.

26

Монтаж на стълбищен автомат

бр.

15.00 лв.

27

Монтаж на стенна фасунга

бр.

15.00 лв.

28

Монтаж на висяща фасунга

бр.

10.00 лв.

29

Монтаж на евакуационно осветление EXIT

бр.

35.00 лв.

30

Диагностика на осветителни тела и осветитела инсталация

бр.

50.00 лв.

Ценова листа – Аварийни електро услуги 2020

No

Наименование на услуга

Количество

Единична цена без ДДС

1

Аварийно посещение на адрес на територията на град София

бр.

70.00 лв.

2

Авариен електро ремонт

час.

50.00 лв./ч.

3

Откриване на късо съединение в ел. табло и отремонтиране

бр.

80.00 лв.

4

Откриване на късо съединение в осветително тяло и отремонтиране.

бр.

30.00 лв.

5

Откриване на късо съединение в електроуред и отремонтиране.

бр.

50.00 лв.

6

Откриване на късо сединение, прекъснати кабели и отремонтиране.

бр.

100.00 лв.

7

Откриване и доказване на типична кражба на ток (в зависимост от типа на електроинсталацията)

бр.

60.00 лв.

8

Обследване на жилищна електроинсталация /време за обследване – 1-2 часа/

бр.

80.00 лв.

9

Обследване на ел. табло /време за обследване – 1-2 часа/

бр.

50.00 лв.

10

Издаване на констативен протокол с изходящ номер за откриване на кражба на ток

бр.

60.00 лв.

11

Стълбищно осветление откриване заседнал бутон

бр.

10.00 лв.

12

Стълбищно осветление – подмяна на проводници

м.

4.50 лв.

13

Проверка на домофонна исталация до апартамент

бр.

45.00 лв.

14

Възстановяване на кабели след пожар

м.

според самия кабел

15

Възстановяване на ел. табло след пожар

час.

според щетите

16

Възстановяване и ремонт на осветление след пожар

час.

според щетите

17

Направа на кабелна муфа за удължаване на ел.кабел със сечение на жилата до 5 х 16 мм.кв.

бр.

50.00 лв.

18

Направа на кабелна муфа за удължаване на ел.кабел със сечение на жилата до 5 х 50 мм.кв.

бр.

100.00 лв.

19

Направа на кабелна муфа за удължаване на ел.кабел със сечение на жилата до 5 х 250 мм.кв.

бр.

200.00 лв.

20

Направа на кабелна муфа за удължаване на ел.кабел със сечение на жилата до 5 х 275 мм.кв. и нагоре

бр.

от 250.00 лв. нагоре

21

Ремонт на гръмоотводи

бр.

според щетите

22

Диагностика на ел. уреди (в зависимост от ел. уреда)

бр.

50.00 лв.

23

Диагностика на ел. табло (в зависимост от ел. табло ГРТ)

бр.

50.00 / 200.00 лв.

24

Диагностика и отркиване на ел. късо съединение

бр.

70.00 / 200.00 лв.

25

Диагностика на ел. инсталация (в зависимост от ел. инсталацията)

бр.

70.00 / 400.00 лв.

Ценова листа – Други електро услуги 2020

No

Наименование на услуга

Количество

Единична цена без ДДС

1

Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф11 мм

м.

3.50 лв.

2

Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф13 мм

м.

4.50 лв.

3

Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф16 мм

м.

5.00 лв.

4

Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф18 мм

м.

5.50 лв.

5

Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф23 мм.

м.

6.50 лв.

6

Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф29 мм

м.

7.50 лв.

7

Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф 16 мм

м.

5.50 лв.

8

Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф 25 мм

м.

9.00 лв.

9

Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф 32 мм

м.

12.00 лв.

10

Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф 50 мм

м.

15.00 лв.

11

Монтаж на кабела скара 100/100 мм

м.

25.00 лв.

12

Монтаж на кабелна скара 200/100 мм

м.

30.00 лв.

13

Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 20/20 мм

м.

4.50 лв.

14

Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 60/60 мм

м.

6.50 лв.

15

Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 100/60 мм

м.

8.50 лв.

16

Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 200/100 мм

м.

10.50 лв.

17

Издаване на протокол за заземяване на стройтелно скеле

бр.

100.00 лв.

18

Направа на заземителен контур – в зависимост от бр. заземителни колове и трасето

бр.

100.00 / 600.00 лв.

19

Заземяване на ел. табла

бр.

след оглед

20

Изграждане на ггръмоотводна ел. инсталация

бр.

след оглед

21

Пробиване на отвор в бетонна плоча до ф 10 мм

бр.

след оглед

22

Пробиване на отвор в бетонна плоча до ф 20 мм

бр.

20.00 лв.

23

Пробиване на отвор в бетонна плоча до ф 30 мм

бр.

30.00 лв.

24

Монтаж противопожарен датчик

бр.

25.00 лв.

25

Монтаж на основа за противопожарен датчик

бр.

15.00 лв.

26

Монтаж на изнесен светл сигнализатор

бр.

45.00 лв.

27

Монтаж на пожароизвестителна централа

бр.

350.00 лв.

28

По часови електро услуги на час

час.

50 лв. на час

29

Помощ при закупуване на материали на час

час.

40 лв. на час

30

Доставка на закупени материали на курс

курс

30 лв. на курс