Монтаж на гръмоотводи

Професионални Електроуслуги

Имате нужда от електро техник – обадете се още сега!

+ 359 888-825-033

Монтажни услуги

Видео реклама


Монтаж на гръмоотводни инсталации

JP electric“, изгражда всички видове мълниезащитни и заземителни инсталации във София и цяла България по съвременни европейски норми и технологии. Изгражданите инсталации съответстват на Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства , Наредба №2 за противопожарните стройтелни-технически норми, Наредба №3 ПУБУ, ПБТ и всички действащи Български нормативни документи.

Мълниезащитната инсталация е комплект от технологични мероприятия и средства за защита от опасни и вредни въздействия на мълниите, осигурява опазването на сгради, съоръжения, материали и др. от разрушение, пожари и взривове, а също така безопасноста на хора и домашни животни.

Гръмоотводи, Гръмоотвод за къща, Гръмоотоводи цена, Гръмоотводи София, Гръмоотводна инсталация, Гръмоотвод монтаж, Гръмоотвод с изпреварващо действие

Ремонтни услуги

Видео реклама


Мълниезащитна уредба

Мълниезащитната уредба е необходимо да имат всички сгради, съоръжения и открити пространства където има хора, да бъде проектирана правилно и изградена надеждно съгласно действащите нормативни уредби. Много хора се заблуждават, че в големия град “мълния няма да ги стигне”. Това обаче съвсем не е така. Замисляли ли сте се, дали вашата жилищна сграда има надеждна мълниезащита. Фактите сочат, че повечето жилищни сгради в големите градове разчитат на стар гръмоотвод или въобще са без монтирани мълниезащитни инсталации.

Предназначението на мълниезащитата или гръмоотвод, както го наричат много хора е да прихване насочените към защитавания обект мълнии, да създаде изкуствен път и да отведе заряда на мълниите в земята, като по този начин осигури безопасността на хората, самата сграда или съоръжения от пожар и разрушения.

Мълниезащита, Мълниезащита с изпреварващо действие, Мълниезащита на къща, Активна мълниезащита, Външна мълниезащита, Изграждане на мълниезащита

Смяна и Подмяна

Видео реклама


Заземителна уредба

Изграждането на една ефективна заземителна уредба има основно значение за нормалното функциониране на всяка електрическа инсталация, както за безопасността на хората, така и за правилната работа на електрическото и електронно оборудване. Заземителните уредби ограничават разликата в напрежението до възможно най-ниска степен, което в даден момент може да се появи между металните структури и земята, за да предпази от токов удар хората, които се намират в близост.

Под система за заземяване се разбира съчетание от заземител и заземителни проводници (шина), съединени помежду си в единична затворена верига. Всички елементи, свързани със земята, трябва да имат нулев потенциал. Заземителят трябва да е вкопан на 1-2 метра под земята. С течение на времето коризивните терени, характеризиращи се с високо съдържание на сол, влага и високи температури, могат да доведат до разрушение на заземителите и техните връзки. Поради това се препоръчва периодично да се проверява състоянието на всички компоненти на заземителните уредби.

Заземяване и мълниезащита, Заземителна инсталация на къща, Заземителна и мълниезащитна инсталация, Заземителна мрежа, Мълниезащитна заземителна уредба, Заземяване монтаж, Заземителни системи

Мълниезащитна исталация

Мълниезащитната инсталация се състои от три основни компонента:

► Мълниеприемник – Неговата функция е да улови мълнията.

► Токоотвод – Oтвежда електрическия разряд на мълнията под земната повърхност. Елемент свързващ мълниеприемника и заземителната уредба.

► Заземител – Устройство за отвеждане на тока на мълнията в земята.

Съществуват различни видове мълниезащита, чрез които да се осигури защита на сградите от преки попадения на мълнии. Мълниезащитните системи биват два вида: Конвенционални мълниезащитни уредби и мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие (активен мълниеприемник).

Мълниезащита, Мълниезащита с изпреварващо действие, Мълниезащита на къща, Активна мълниезащита, Външна мълниезащита, Изграждане на мълниезащита

Мълниезащитна уредба

Съществуват различни видове мълниезащита, чрез които да се осигури защита на сградите от преки попадения на мълнии. Мълниезащитните системи биват два вида: Конвенционални мълниезащитни уредби и мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие (активен мълниеприемник).

Конвенционална мълниезащита: Това е най-популярния и познат метод, изгражда се от мълниепримни пръти, мълниепримни въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеев кафез и Франклиновия прът. Конвенционалните мълниезащити /пасивна мълниезащита/ се проектира и изгражда по три основни метода. Метод на ъгъла, метод на въртящата се сфера и метода на мрежата.

Мълниезащита, Мълниезащита с изпреварващо действие, Мълниезащита на къща, Активна мълниезащита, Външна мълниезащита, Изграждане на мълниезащита

Конвекционална мълниезащитна уредба

Конвенционалната мълниезащита и нейните мълниезащитни инсталации е най-старата и добре позната технология за мълниезащита на обекти и сгради, както и жива сила от попадение на мълния. Нейните основни компоненти са прътовите мълниеприемници и мълниеприемната мрежа, които посредством метален проводник са свързани към гнезда, част от заземителни системи и мястото където се осъществява връзката с т.нар. земен участък.

Конвенционалната мълниезащита се изгражда от пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита, доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и европейски стандарти за мълниезащита.

Известната изолирана мълниезащита е част от комплекса на конвенционалната мълниезащита и служи за осигуряване на нужните отстояния от защитаваните обекти. Тя представлява сама по себе си модулна с-ма от висококачествени диелектрици, монтажни диелектрични пръти и др., които служат за монтажа.

Мълниезащита, Мълниезащита с изпреварващо действие, Мълниезащита на къща, Активна мълниезащита, Външна мълниезащита, Изграждане на мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие

Мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие (активна мълниезащита): В процеса на мълниеобразуването изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Подходяща за защита от попадение на мълнии на сгради с голяма разгъната застроена площ(производствени халета, складови бази, хотелски комплекси, хипермаркети, болници, стадиони и др.), външни съоръжения и открити пространства.

Монтажът на качествени мълниеприемници с изпреварващо действие е процес, който има фундаментално отношение към цялостната функционална изправност на вашата ефективна мълниезащита. Ние отлично разбираме колко е важен професионалния монтаж и това ни кара да се стремим да предложим най-добрите възможности за нашите клиенти.

Мълниезащита, Мълниезащита с изпреварващо действие, Мълниезащита на къща, Активна мълниезащита, Външна мълниезащита, Изграждане на мълниезащита

Защита от пренапрежение

В една електрическа инсталация консуматори като телевизор, DVD, компютър, домакински уреди са изложени на рискове от пренапрежение, които се пораждат от захранващата мрежа и които водят до изгаряне на електронните захранвания на тази техника. Пренапреженията, най-често от атмосферен характер възникват при попадения на мълнии върху или близо до разпределителната мрежа за ниско напрежение. Тези пикове на напрежението могат да проникнат в сградата през всички видове тоководещи връзки и да причинят огромни щети.

Дори когато не става въпрос за директно попадение върху разпределителната мрежа, има опасност от разпространение на пренапрежението през земята и защитния контур до консуматорите. Надеждна защита срещу тези пренапрежения са аресторните защити или така наречените защитни устройства срещу пренапрежения. Те се монтират на входа на таблото и отвеждат вълната на пренапрежение към земя, като по този начин тя не достига до консуматора.

Мълниезащита, Мълниезащита с изпреварващо действие, Мълниезащита на къща, Активна мълниезащита, Външна мълниезащита, Изграждане на мълниезащита

Актуални ценови оферти

Оферта за мълниезащита с изпреварващо действие

за къща / жилищна сграда / блок / офис сграда с порив до  200 кв. м. и до 3 етажа

Оферта за мълниезащита с изпреварващо действие

за къща / жилищна сграда / блок / офис сграда с плосък порив до 800 кв. м. и до 4 етажа

Оферта за мълниезащита с изпреварващо действие

за къща / жилищна сграда / блок / офис сграда с порив от 200 до 450 кв. м. и до 9 етажа

Оферта за мълниезащита с изпреварващо действие

за къща / жилищна сграда / блок / офис сграда с плосък порив до  350 кв. м. и до 3 етажа

Оферта за мълниезащита с изпреварващо действие

за къща / жилищна сграда / блок / офис сграда с плосък порив до  450 кв. м. и до 6 етажа

Оферта за мълниезащита с изпреварващо действие

за къща / жилищна сграда / блок / офис сграда с плосък порив до 600 кв. м. и до 22 етажа

Всички оферти са примерни, актуална оферта може да получите  след индивидуален оглед, Заплаща се потребителска такса за посещение в размер на 30 лв. за София и до 60 км.

Монтаж на гръмоотвод цена, Гръмоотводи цена, Гръмоотвод за къща цена, Поставяне на гръмоотвод цена, Гръмоотвод с изпреварващо действие цена, Мълниезащита с изпреварващо действие цена, Гръмоотводи цени софия

Често Задавани Въпроси

 • 1. Опасни ли са мълниите?

  Да, мълниите са много опасни. Това е природно бедствие. Разрушителната сила на една мълния води до пожари, разрушения на сгради и имущество, а в не малки случаи и до най-лошото - загуба на човешки животи. Токът на една мълния достига от 30кА до 200кА, електрическия потенциал между облак и земя е 100 000 000V с температура на канала около мълнията 30 000° C и налягане около 100bar. Сами разбирате за какво природно бедствие говорим.

 • 3. Всяка сграда ли трябва да има мълниезащитна система?

  Да, всяка сграда, без значение дали е жилищна или за обществено ползване, външно съоръжение или открито пространство, където има хора или животни, трябва да има мълниезащитна инсталация или гръмоотвод както го наричат много хора. Функцията на мълниезащитната система е да прихване мълнията и да я отведе по безопасен начин в земята, за да осигури безопасността на хората и предпази сградите от пожари и разрушения.

 • 5. Ако не сме сигурни дали нашата сграда има мълниезащита, какво трябва да направим?

  Най-адекватното нещо е да се обърнете към специализирана фирма за мълниезащита. Казвам специализирана, защото в тези фирми, включително и в нашата работят хора, които са детайлно запознати с нормативните уредби, следят нововъведенията, тенденциите и технологиите за проектиране, изграждане и поддръжка на мълниезащитни и заземителни системи. Те биха осигурили безопасността ви по най-добрия начин. Имали сме случаи при огледи да установяваме, че дори и на нови сгради с изградена нова мълниезащита, тя да не отговаря на нормативните уредби и стандарти, а това води до сериозни рискове при директно попадение на мълния.

 • Въпрос 7
 • Въпрос 9
 • 2. Трябва ли да се вземат сериозни мерки за защита от тях?

  Тревожното е, че България е държава с тенденции към увеличаване на мълниеносната дейност. За пример ще ви дам, че най-много мълнии падат през месеците май и юни, а през последните години се наблюдават гръмотевични бури и през по-студените месеци като април, септември и октомври. Дори в едно село мълния изпепели покрива на къща и остави цялото село без електроенергия през месец януари, при силен снеговалеж. Затова трябва да се вземат много сериозни мерки за защита от мълнии. Съветвам хората да взимат мерки, за да защитят домовете си, защото занапред мълниеносната дейност ще става все по-активна.

 • 4. Как се извършва самата проверка на системите за мълниезащита?

  Самият контрол по поддръжка трябва да се организира от собствениците на сградите. Проверките биват два вида – извънредни и периодични. Извънредните се извършват след всяко попадение на мълния, след лоши атмосферни условия, като урагани или земетресения. Периодичните се извършват на една, две или три години в зависимост от нивото на мълниезащита, която трябва да се осигури.

  Една мълниезащитна система, изградена с качествени материали има експлоатационен живот повече от 30 г.

 • Въпрос 6
 • Въпрос 8
 • Въпрос 10

Мълниезащита, Мълниезащита с изпреварващо действие, Мълниезащита на къща, Активна мълниезащита, Външна мълниезащита, Изграждане на мълниезащита

Button
Button

Нашите Партньори