ЕЛЕКТРОУСЛУГИ


Цялостна гама от електро услуги

Аварийни услуги
Button

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗГ. ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ


Button

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗГОРЕЛИ ЕЛ ТАБЛА


Button

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ КАБЕЛИ


Button

ОТКРИВАНЕ НА КРАЖБА НА ТОК


Button

ОТКРИВАНЕ НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ


Button

ПРОИЗВОДСВО НА ЕЛ. ТАБЛА


Button

ОКАБЕЛЯВАНЕ НА СГРАДИ


Button

ФАСАДНО ОСВЕТЛЕНИЕ


Button

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕЛ. МРЕЖА


Button

УСЛУГИ С АВТОВИШКА – ново очаквайте


Button

ИЗКОПНИ РАБОТИ – ново очаквайте


Електро услуги
Монтажни електро услуги
Button

МОНТАЖ НА ЕЛ. ТАБЛА


Button

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА


Button

МОНТАЖ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ


Button

МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ


Button

МОНТАЖ НА ОСВЕТЛЕНИЕ


Button

МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ


Button

МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРИ


Button

МОНТАЖ НА БОЙЛЕРИ


Button

РЕМОНТ НА ЕЛ. ТАБЛА


Button

РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ


Button

РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ


Button

РЕМОНТ НА ОСВЕТЛЕНИЕ


Button

РЕМОНТ НА ОСВЕТЛЕНИЕ НА ВХОДОВЕ


Button

РЕМОНТ НА ЕЛ. БОЙЛЕРИ


Ремонтни електро услуги
Смяна и Подмяна
Button

СМЯНА НА ЕЛ. ТАБЛА


Button

СМЯНА НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ


Button

СМЯНА НА ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛИ


Button

ПОДМЯНА НА ОСВЕТЛЕНИЕ


СМЯНА НА СТЪЛБИЩЕН АВТОМАТ


СМЯНА НА ПЪТНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ново очаквайте


Button

ЕЛ. ПОДДРЪЖКА НА ЖИЛИЩА


Button

ЕЛ. ПОДДРЪЖКА НА ВХОДОВЕ


Button

ЕЛ. ПОДДРЪЖКА НА ОФИСИ


Button

ЕЛ. ПОДДРЪЖКА НА МАГАЗИНИ


Button

ЕЛ. ПОДДРЪЖКА НА ФАСАДНО ОСВЕТЛЕНИЕ


Button

ЕЛ. ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ


Електро поддръжка