Автоматични прекъсвачи

Автоматични прекъсвачи 100 A

Автоматични прекъсвачи – до 160 А

Автоматични прекъсвачи – до 3200 А

Автоматични прекъсвачи – до 6400 А

Индустриални табла

Канали, подови кутии и колонки

Ключове и контакти серия Odace

Ключове и контакти серия Asfora

Ключове и контакти серия Merten

Ключове и контакти серия Sedna

Ключове и контакти серия Unica

Ключове и контакти серия Odace

Ключове и контакти серия Mureva