0888-825-033

0885-005-692

office@jp-electric.de

JP electric

  Уважаеми клиенти на ,,Джей Пи електрик" ЕООД

  ,

  за подобряване на нашата организация на работата и качеството на изгражданите мълниезащитни системи, Ви молим да попълните тази анкета!

  1. Как оценявате качеството на изградената от нас мълниезащитна система, сравнена с тези на другите фирми и какви препоръки имате по отношение на неговото подобряване?


  2. Как оценявате качеството на влаганите материали и продукти, сравнени с тези на другите фирми и какви препоръки имате по отношение на неговото подобряване?


  3. Каква е цената, която плащате за изградената от нас мълниезащитна система, сравнена с тази на другите фирми? Посочете конкретни впечатлили ви разлики?


  4. Какъв е срокът за изпълнениие на Вашата поръчка / договор и какви са Вашите препоръки?

  5. Как оценявате уменията на нашите монтажници? Какво ви създаде проблеми?


  6. От къде научихте за дейността на ,,Джей Пи електрик" ЕООД?


  7. Какво ви накара да изберете ,,Джей Пи електрик" ЕООД?


  8. Други ваши мнения и предложения, които искате да отправите към нас?

  Моля споделете Вашето мнение за нас и нашата работа:


  Добавете референтно писмо

  Благодарим Ви , защото Вашето мнение и предложения са важни за нас!

  Каква е оценката Ви?

  Къде е бил направен самият монтаж?

  Телефон за контакти

  Дата на попълване на анкетата

  Имейл за контакт

  Вашето име и фамилия / фирма (попълнил анкетата)

  Защитете се от мълниите. Оставете ни да се погрижим за безопасността ви …

  JP electric  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ  Нуждаете се от помощ? Прочетете част от най-задаваните въпроси.

  • Въпрос 1 | Как работи мълнизащитата?

   Електрическият заряд от мълнята се улавя от мълниеприемник (активен или пасивен), след което зарядът протича през токоотвода към заземителните електроди, които го разсейват в земята. Гръмоотводът се разполага на най-високата точка на защитавания обект. Системата от мълниезащита се състои от метални компоненти с ниско съпротивление, като по този начин мълнята се движи безпроблемно по токоотвода и не рефлектира на обекта, оборудването което има и хората намиращи се в него.

  • Въпрос 2 | Каква е разликата между пасивна и активната мълниезащита?

   Активните мълниеприемници имат няколко предимства, едно от тях е, че радиусът на защита е много по-голям, тъй като излъчват възходящ лидер още преди удара на мълнията, което ги прави подходящи и за по-голями обекти. Как действат? - Те използва енергията на въздушния кондензатор, която се образува между облака и земната повърхност и в процеса на образуването на мълнията изпращат противоположен електрически заряд предварително, като по този начин срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от повърхността на сградата. Колкото по-голямо е времето за изпреварване (µs) на мълниеприемника, толкова и радиусът на защитената зона е по-голям. Този вид гръмоотвод е подходящ, както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Активната система също така е и по-естетична, като не забравяме и че тя не само предпазва сградата, а също и пространството около нея.

  • Въпрос 3 | Защо мълниезащитата е важна?

   Директният удар на мълния в незащитен обект може да причини значителни щети. Това се дължи на факта, че електрическият разряд има не само механичен, но и термичен увреждащ ефект. В резултат на това сградите и конструкциите могат да се разрушат, скъпото оборудване да се повреди и е възможно да възникне пожар.

   В мълнията се развива температура около 30 хиляди градуса и протича ток до 300 кА при положителните мълнии. В резултат на такова въздействие сградата се загрява, рамката и носещите конструкции се разрушават и може да настъпи колапс. И ако в декорацията са използвани не пожароустойчиви материали, тогава конструкцията може да се запали.

   Дори при липса на пряк удар от мълния, електрическите разряди представляват заплаха за електронното оборудване. Мощен електромагнитен импулс може да повреди оборудването, дори ако източникът му е на разстояние до километър. Този ефект се нарича вторичен. Електромагнитните импулси са опасни за битови уреди, електронно оборудване, измервателни и изчислителни устройства, системи за автоматизация и комуникационни съоръжения.

   Каналът за разпространение на електромагнитни импулси не е само електрическата мрежа на сградата. Те също могат да преминат през метални тръби и съоръжения. Пренапрежението може да достигне до 100 хиляди V и това причинява сериозни смущения в предаването на сигнала, влияе негативно върху работата на високочувствително оборудване, води до загуба на данни на цифрови носители и т.н.

   Директният удар на мълния причинява термични и механични повреди. Вторичното въздействие инициира образуването на мълниеносни електрически токове в електрическата система на конструкцията и е причината за късо съединение в мрежата, искри, пожари, експлозия на електрически кабели. Дрейфът на високи потенциали пренася светкавичните токове през тръби и ветропоказатели, което причинява пожари, пълно унищожаване на електрически и топлопроводими системи.

   В зависимост от това каква вреда може да причини директен удар от мълния, обектите се разделят на:

   -обикновени (жилищни сгради, промишлени, складови, търговски, офис сгради с височина не повече от 60 м);
   -специални (сгради за съхранение, преработка или производство на вредни и опасни вещества, временни сгради и сгради на етап строителство, както и всякакви жилищни кооперации, чиято височина надвишава 60 m).

  • Въпрос 4 | Какво влияе върху цената на мълниезащитата?

   ‍Мълниезащитата може да бъде приложена в съоръжението по различни начини, така че въпросът за цената на проекта винаги е от значение. Крайната цена се влияе от много фактори, от характеристиките на защитната зона до марката на избраното оборудване за мълниезащита.

  • Въпрос 5 | Какво влияе върху цената на мълниезащитата?

   Екипът на JP electric от електро специалисти извършват денонощно електро услуги в квартал Драгалевци без почивен ден (денонощно). Ние отстраняваме всички видове електро аварии. Заниваме се дълги години с електро услуги по домовете, като най-вече разчитаме на експертизата си. Нямаме електро проблем, който не сме успели да отстраним. Доверете се на опита! Реагираме в рамките на 40 минути!

  • ♦ Монтаж на мълниезащита
  • ♦ Заземителни уредби
  • ♦ Поддръжка на мълниезащита
  • ♦ Монтаж на защити от пренапрежение

  Ние можем да ви помогнем

  ФИРМЕН ОФИС

  за всеки клиент

  1225 СОФИЯ БЪЛГАРИЯ

  МОБИЛНА ВРЪЗКА

  за всички оператори

  +359 888-825-033

  МОБИЛНА ВРЪЗКА

  за всички оператори

  +359 885-005-692

  ЗА КОНТАКТИ

  и запитвания

  office@jp-electric.de