Инженеринг за мълниезащита


Индивидуални решения за вашата защита

Видове мълниезащита

+359-888-825-033
+359-885-005-692

Последни проекти

L
o
a
d
i
n
g

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

МОНТАЖ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

,,JP electric” ЕООД предлага комплексно изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации на всякакъв вид обекти и съоръжения. Този тип инсталации са често пренебрегвани при изграждането на обекти на територията на нашата страна, въпреки реалната опасност от възникване на атмосферни пренапрежения, породени от попадането на мълния върху сгради или съоръжения, което обикновено води до разрушаване на скъпоструващи съоръжения и инсталации и е не рядко до загуба на човешки живот. Затова ние препоръчваме на нашите клиенти да не пропускат да направят мълниезащита и заземление на своите обекти за да допринесат за сигурността им.

Ние във ,,JP electric ЕООД сме посветени на инженеринга на изключителни решения за нашите клиенти. Водейки в индустрията с нашите цялостни цялостни системи и решения за защита на обекти и съоръжения, JP electric продължава да повишава индустриалния стандарт с нашите иновативни продукти и инженерни услуги за мълниезащита.

Физически оглед на място

Въздушен оглед с дрон

Видео оглед от разстояние

мълниезащита мълниезащита цена мълниезащита с изпреварващо действие активна мълниезащита монтаж на мълниезащита гръмоотводи мълниезащита пасивна мълниезащита конвенционална мълниезащита

Услуги за мълниезащита

+359-888-825-033
+359-885-005-692

Последни проекти

L
o
a
d
i
n
g

JP electric Инженерни услуги за защита от мълнии

Внасяме години опит в реалния свят и научен инженерен процес за проектиране на системи за мълниезащита . С над 6000 завършени проекта за мълниезащита, нашият екип предоставя несравнима експертиза във всички аспекти на мълниезащитата за вашия обект и съоръжение. Осигурихме персонализирани проекти за защита от мълнии на място и съоръжения за практически всички лидери в индустрията.КОНВЕНЦИОНАЛНА МЪЛНИЕЗАЩИТАПри този тип мълниезащита се използват пасивни елементи, които конструктивно са пригодени за прикрепване към покривните конструкции и най-високите точки на сградите. Елементите са пригодени за всякъкви видове покриви. Ние изграждаме мълниезащитни инсталации по най-нова технология с пасивни елементи на фирмите J.Preopster и OBO Betterman.

Технологията на проектиране е базирана на три метода:

► Метода "Мълниезащитна сфера"

За обекти със сложна структура и конфигурация

► Метода "Мълниезащитна мрежа"

За обекти с плоски покриви най-вече в индустрията

► Метода "Защитен ъгъл"

За отделностоящи и малки обекти

мълниезащита мълниезащита цена мълниезащита с изпреварващо действие активна мълниезащита монтаж на мълниезащита гръмоотводи мълниезащита пасивна мълниезащита конвенционална мълниезащитаАКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТАПри този тип мълниезащита се използват активни мълниеприемници. Активният мълниеприемник генерира в накрайника си импулси с регулируема амплитуда и честота по времето на разряда. Основното предимство на метода е, че не е неободимо изграждането на мрежа или множество отводи. Ефективността на метода е голяма.

► Мълниеприемници с време на изпреварване 25ms

За обекти с защитен обсег от 50 до 70 м в диаметър

► Мълниеприемници с време на изпреварване 45ms

За обекти с защитен обсег от 70 до 89 м в диаметър

► Мълниеприемници с време на изпреварване 60ms

За обекти с защитен обсег от 90 до 112 м в диаметър

Заземление

Друга важна част за цялостната защита на хората, машините и сградите е заземлението. Фирма "JP electric" ЕООД изгражда фундаментно и работно заземление, посредством използването на модерна технология със специални метални колове, съединителни елементи.

мълниезащита мълниезащита цена мълниезащита с изпреварващо действие активна мълниезащита монтаж на мълниезащита гръмоотводи мълниезащита пасивна мълниезащита конвенционална мълниезащита

Защитете се от мълниите

Оставете ни да се погрижим за безопасността ви…


ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИИ


L
o
a
d
i
n
g
L
o
a
d
i
n
g


www.jp-electric.de


L
o
a
d
i
n
g
L
o
a
d
i
n
gЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ • Въпрос 1 | Какво представлява мълнията?

  Мълнията се заражда в сърцето на бурята. Мощни възходящи въздушни течения са причината за възникване на положителни и отрицателни заряди. Мълнията е техния електрически разряд. Височината й достига до 10км и в долната си част е отрицателно заредена. Това е „стандартната“ мълния в нашите географски ширини. Светкавицата е 900 000 пъти по-бърза от звука на мълнията.

 • Въпрос 3 | Какви материали използвате?

  Предлаганите от нас материали са произведени в заводски условия и отговарят на изискванията на действащите в Р. България европейски стандарти. Придружени са със сертификати и декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителните продукти.

 • Въпрос 5 | Как се извършва монтажа и каква гаранция давате?

  След одобрението Ви на наша оферта можете да изпратите потвърждение за приемането й по електронна поща и/или да подпишем договор/поръчка за изпълнение. Гаранциите, които даваме са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 • Въпрос 7 | Как става закупуването на елементи?

  Заявка за закупуване на елементи може да направите по телефон и/или електронна поща. Получаването може да стане чрез взимане от наш склад в гр. София или изпращане с куриерски услуги на посочен от Вас адрес. Заплащането най-често е при получаване на стоката.

 • Въпрос 9 | Въпрос
 • Въпрос 2 | Какво представлява системата за мълниезащита?

  Това е съвкупността от външната и вътрешната мълниезащитни уредби на обекта. Външната мълниезащита се полага външно по сградата или съоръжението и служи за безопасно отвеждане тока на мълния в земята като предотвратява опасността от възникване на пожар. Вътрешната мълниезащита представлява координирана система от аресторни защити (апарати за защита от пренапрежения), монтирани в електрическите табла и подтабла с цел защита от токови удари на консуматорите и електрическите инсталации. Всички съвременни уреди и системи се управляват с микропроцесори. При липсата или недостатъчна вътрешна мълниезащита, те биха се повредили от въздействието на мълнии отдалечени на разстояние до 1км.

 • Въпрос 4 | Как бихме могли да получим оферта?

  Начините за получаване на оферта са няколко:
  - по проектна разработка, предоставена ни по електронен път, която остойностяваме;
  - чрез направа на оглед
  – след телефонно догововаряне за място и време на посещение можем да Ви посетим. Огледът за обект в гр. София е 50 лв., а останалата част от старана се калкулират транспортни разходи;
  - изпращане на снимки на обекта по електронен път и уточнения по телефон за точните му размери. При последните два начина предлагаме безплатно техническо решение, отговарящо на нормативната уредба.

 • Въпрос 6 | Колко струва мълниезащитната уредба на ден обект?

  Разходите за направата на външна мълниезащитна уредба на даден обект обикновено са до 1% от общите строителни разходи. Към тях се прибавят и разходите за вътрешна защита (защита от пренапрежения).

 • Въпрос 8 | Въпрос
 • Въпрос 10 | Въпрос