Ценово предложение:

Оферта за мълниезащита с изпреварващо действие + заземяване  на къщи и покриви  до 800 м. кв.

Мълниезащита елементи

Количество

Общо лв. без ДДС

1

Доставка на AlMgSi 8 мм- проводник, полутвърд

м.

##:00 лв.

2

Доставка на Мълниеприемна мачта за глава с изпреварващо д-е H=4 м.

бр.

##:00 лв.

3

Доставка на глава с изпреварващо действие с 60 м.с. бр.

бр.

##:00 лв.

4

Доставка на носачи за било

бр.

##:00 лв.

5

Доставка на носачи за керемида

бр.

##:00 лв.

6

Доставка на скоби за водосток

бр.

##:00 лв.

7

Доставка на свързващи мултиклеми

бр.

##:00 лв.

8

Доставка на клема Разделител въже и мълниезащитен прът

бр.

##:00 лв.

9

Ревизионна кутия IP66 от алумин. Сплав, 100 Х 100 Х 59

бр.

##:00 лв.

10

Доставка на ревизионна клема

бр.

##:00 лв.

11

Доставка на клема за връзка въже олук

бр.

##:00 лв.Общо без ДДС

##:00 лв.

1. Заземителна инсталация

Заземителни елементи

Количество

Общо лв. без ДДС

1

Доставка на Заземителни колове Fe 63/63/6

бр.

##:00 лв.

2

Доставка на Шина поцинкована 40/4 mm – 6 м.

бр.

##:00 лв.

3

Доставка на клема въже и заземителен кол

бр.

##:00 лв.

4

Доставка на клема шина – шина

бр.

##:00 лв.

5

Доставка на клема заземителен кол

бр.

##:00 лв.Общо без ДДС

##:00 лв.

2. Измерване и Сертифициране

Измервателна лаборатория

Количество

Общо лв. без ДДС

1

Измерване на точка / зазем. кол/ зазем. шина/ зазем. ел табло

бр.

##:00 лв.

2

Издаване на сертификат

бр.

##:00 лв.Общо без ДДС

##:00 лв.

3. Труд и механизация

Труд и други разходи

Количество

Общо лв. без ДДС

1

Труд обща цена за изграждане и монтаж

бр.

##:00 лв.

2

Транспортни разходи общо

бр.

##:00 лв.

3

Разход за автовишка – 1 на машиносмяна

1 м- смяна

##:00 лв.Общо без ДДС

##:00 лв.Всичко общо без ДДС

2900 лв.ДДС 20%:

580 лв.Всичко общо с ДДС

3480 лв.