JP electric изгражда силови, осветителни и слаботокови електрически инсталации. Разполагаме с бригада от квалифицирани работници.